HomeGrondstoffenCirculaire grondstoffenBouw nieuwe bio-LNG-fabriek in Wilp kan beginnen
Attero, Nordsol en Titan werken samen

Bouw nieuwe bio-LNG-fabriek in Wilp kan beginnen

Nordsol, Attero en Titan hebben aangekondigd te gaan beginnen met de bouw van een nieuwe bio-LNG-fabriek. De partijen namen hiertoe onlangs de definitieve investeringsbeslissing. In de nieuwe fabriek worden organische reststromen omgezet in bio-LNG voor de scheepvaart. De installatie komt op de Attero-site in Wilp en krijgt een capaciteit van ongeveer 2.400 ton bio-LNG per jaar. Daarnaast zal 5.000 ton vloeibaar bioCO2 worden geproduceerd. De verwachting is dat de fabriek in 2024 on stream komt.

Attero gaat voor dit FirstBio2Shipping project zes miljoen kubieke meter biogas per jaar produceren uit huishoudelijk bioafval. Technologie van Nordsol werkt het biogas vervolgens op en maakt het vloeibaar tot bio-LNG en bioCO2. Titan is de exclusieve langetermijnafnemer van het geproduceerde bio-LNG. Dit bedrijf levert het aan de maritieme industrie ter vervanging van fossiele brandstoffen. De partners claimen dat bio-LNG de uitstoot van broeikasgassen met 92 procent kan verminderen vergeleken met een conventionele maritieme brandstof. Dit komt volgens hen neer op ruim 87.500 ton vermeden CO2-uitstoot gedurende de eerste tien jaar van de exploitatie.

Renewi en Shell

Een soortgelijke samenwerking heeft Nordsol met Renewi en Shell. Het bedrijf nam in 2021 op de site van Renewi in Amsterdam haar eerste bio-LNG-fabriek in gebruik. Deze installatie heeft een capaciteit van ongeveer 3.400 ton bio-LNG per jaar. Renewi zamelt organisch afval in en zet het om in biogas. De bio-LNG-installatie van Nordsol werkt het biogas op tot bio-LNG, en Shell verkoopt het bio-LNG aan haar klanten bij LNG-tankstations in Nederland.

Delfzijl

Daarnaast werkt Nordsol ook samen met DBG Bio Energy aan een bio-LNG installatie in Delfzijl. Binnen deze samenwerking levert Nordsol alleen de bio-LNG-installatie en de expertise om DBG Bio Energy te ondersteunen bij de ontwikkeling van het project. De bio-LNG-fabriek in Delfzijl gaat cellulosehoudend industrieel afval verwerken en krijgt een capaciteit van 15.000 ton bio-LNG per jaar. Eind dit jaar moet die installatie operationeel zijn. Nordsol wil in 2025 een totale productiecapaciteit van 30 kiloton bio-LNG bereiken.

Europa

De toepassing van Bio-LNG past volgens de samenwerkende bedrijven perfect in de Europese ambities om het maritieme transport te vergroenen. Vorig jaar verkreeg het FirstBio2Shipping project een Europese subsidie van 4,3 miljoen euro. Bovendien nam het Europees Parlament onlangs de FuelEU Maritime Regulation aan die tot doel heeft om het maritieme transport CO2-vrij te maken. Hierbij werd ook (vloeibaar) bio-methaan als hernieuwbare brandstof aangemerkt. In potentie kan het worden bijgemend met fossiele LNG en kan het deze ook vervangen.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl