HomeUtilitiesChemelot wil microplastics afvalwater nog verder reduceren

Chemelot wil microplastics afvalwater nog verder reduceren

Uit het nieuwe rapport ‘Chemelot op weg naar minder microplastics’ blijkt dat vanuit het Limburgse industriecluster jaarlijks zo’n 3.000 kilo microplastics met het gezuiverd water naar de Maas stromen. Dat is ver onder de maximaal toegestane hoeveelheid van 14.000 kilo plastic per jaar die uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Circle Infra Partners op Chemelot mag stromen.

Chemelot heeft de ambitie om in 2050 de eerste circulaire chemie- en materialensite van Europa te zijn. Het cluster onderneemt hiertoe diverse maatregelen. Bedrijven op Chemelot werken onder meer aan het vervangen van fossiele grondstoffen door hergebruikt plastic of biomassa. Ook is er een programma voor circulair water. Deze maatregelen hebben er al toe geleid dat de uitstoot van broeikasgassen sinds 2000 met 50% is afgenomen, terwijl de productie toenam.

Onderzoek

In de watervergunning van Circle Infra Partners worden alle stoffen, die de bedrijven op Chemelot gebruiken, bij naam genoemd. De integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) van Circle Infra Partners zuivert het afvalwater van meer dan zestig verschillende fabrieken op Chemelot. Volgens de watervergunning mag Chemelot per jaar maximaal 14.000 kilo van twaalf van deze stoffen lozen met het afvalwater. Uit onderzoek komt naar voren dat op dit moment ongeveer 4.000 kilo geloosd wordt. Voor wat betreft microplastics gaat het om 3.000 kilo.

De meetresultaten geven aanknopingspunten om de hoeveelheid microplastics die met het afvalwater wegstromen nog verder te reduceren. Circle Infra Partners gaat samen met de bedrijven op Chemelot nog verder en gerichter onderzoek doen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl