HomeArchiefIndustrieel waterverbruik verschuift naar zoutwater

Industrieel waterverbruik verschuift naar zoutwater

Dankzij de extreem droge zomer in 2018 nam dat jaar het drinkwatergebruik van huishoudens met zeven procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Ook de landbouw gebruikte fors meer water dan het jaar daarvoor (150 procent). Het zoetwaterverbruik van de industrie daalde juist de afgelopen jaren. Dit komt met name omdat industriële grootverbruikers steeds vaker zoutwater als koelwater inzetten. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De onttrekking van oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening, landbouw, energievoorziening en industrie, daalde vanaf 2003 met 6,8 procent. De industrie en energiesector gebruikt ruim 95 procent van het onttrokken oppervlaktewater als koelwater. Ze lozen dit water direct na het koelproces. De industriële daling komt volledig op het conto van zoet oppervlaktewater. Daarvan nam het gebruik met ruim een kwart af. Daartegenover onttrekt de industrie steeds meer zoutwater voor koelwater. In de periode van 2012 tot 2018 nam het gebruik hiervan toe met 45 procent.

Landbouw

Bij de landbouw is het watergebruik sterk afhankelijk van het weer. In 2018 viel er landelijk gemiddeld slechts 675 millimeter neerslag. Daarvan viel 304 millimeter in april tot en met september. Het langjarig gemiddelde is 847 millimeter per jaar, waarvan 438 millimeter in april-september.

Door het neerslagtekort irrigeerden landbouwers en veehouders hun akkers en graslanden in 2018 meer dan in eerdere jaren. In totaal gebruikte de landbouw 302 miljoen kubieke meter water, ruim 150 procent meer dan een jaar eerder, en ruim 50 procent meer dan in 2003, een vergelijkbaar droog jaar. De akkerbouw gebruikte bijna vier keer zo veel oppervlakte- en grondwater als het jaar daarvoor.

Veehouderij

De veehouderij gebruikte ruim de helft van het oppervlakte- en grondwater in de landbouw in 2018. Dit water gebruikten ze voornamelijk voor de beregening (78 procent) van grasland (veevoer), en een klein deel (22 procent) voor drinkwater voor het vee.

Het oppervlakte- en grondwatergebruik in de veehouderij verdubbelde in 2018 ruim ten opzichte van een jaar eerder.

Drinkwater

Door de droogte en warmte in 2018 steeg het drinkwatergebruik van huishoudens tot 837 miljoen kubieke meter op jaarbasis. In de periode tussen 2003 en 2017 daalde het huishoudelijk drinkwatergebruik nog met vier procent, tot 782 miljoen kubieke meter.

Het drinkwatergebruik omgerekend per hoofd van de bevolking liet in 2018 vergeleken met een jaar eerder een stijging zien van 6,5 procent naar 133 liter per persoon per dag. Van 2003 tot en met 2017 was het huishoudelijk drinkwatergebruik per inwoner met ruim negen procent gedaald tot 125 liter per persoon per dag.

De daling van het huishoudelijk watergebruik hangt vooral samen met het zuiniger worden van huishoudelijke apparaten: zo gebruiken wasmachines en vaatwassers steeds minder water, en worden waterbesparende spoelonderbrekers vaker toegepast in wc’s.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl