HomeUtilitiesEnergieKabinet presenteert Routekaart Energieopslag
energie-opslag

Kabinet presenteert Routekaart Energieopslag

Gisteren heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Routekaart Energieopslag met de Tweede Kamer gedeeld. Hierin staan de belangrijkste stappen om de energieopslagcapaciteit in Nederland te vergroten.

De overheid wil met het Nationaal Plan Energiesysteem de vraag naar de verschillende soorten energie zo scherp mogelijk in beeld te krijgen. Hiermee wordt een beeld gekregen van bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit nodig zal zijn voor de industrie, of hoeveel van welke energiebron de gebouwde omgeving gaat gebruiken voor de warmtevoorziening. Met de Routekaart Energieopslag worden de verwachte ontwikkelingen in Nederland in kaart gebracht. Daarbij geeft het aan welke acties nodig zijn om opslag te bevorderen, op korte en lange termijn.

Batterijen

Eerder verplichtte het kabinet al om energie-opslagsystemen te plaatsen bij zonneparken. Hiervoor reserveerde het 416,6 miljoen euro. De verwachting is dat het benodigde vermogen aan batterijen flink zal groeien. Daarom kijkt het Ministerie samen met netbeheerder TenneT waar deze batterijen precies moeten komen. Ook worden nieuwe toepassingen en technieken onderzocht, zoals Compressed Air (CAES), Liquefied Air (LAES) en flowbatterijen. Het kabinet reserveert tevens ruim 400 miljoen euro voor het slim aansluiten van elektrische auto’s op het net.

Moleculen en warmte

Voor ‘moleculenopslag’, waarbij onder andere waterstof wordt gebruikt om energie op te slaan, stelt het ministerie van economische zaken samen met het ministerie van infrastructuur en waterstaat een langetermijnvisie voor gasopslagen op. Ook zal het beleid maken voor nieuwe vormen van ondergrondse energieopslag, verkennen hoe financiële zekerheid voor opslag in zoutcavernes kan worden gegarandeerd en een pilot ontwikkelen voor waterstofopslag in gasvelden. Voor grootschalige waterstofopslag reserveert het kabinet 125 miljoen euro. Dit bedrag kan verdubbeld worden.

Tot slot geeft het Ministerie van EZK aan dat innovaties nodig zijn om warmteopslag beter toegankelijk te maken.

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl