HomeChemieLagere overslag haven Antwerpen/Brugge
Haven Antwerpen

Lagere overslag haven Antwerpen/Brugge

De haven van Antwerpen/Brugge kende in de eerste zes maanden van dit jaar een daling van de totale goederenoverslag van 5,5 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2022. De daling was zichtbaar over de hele linie van de overslag. Alleen de reefersector zag een behoorlijke groei. 

In de eerste plaats ziet de haven een lage vraag naar containervervoer. Maar ook het stukgoed, staaloverslag en het droge bulksegment. Ook het vloeibare bulksegment kende een daling, van 3,2 procent. De overslag van vloeibare brandstoffen steeg echter. Dat kwam eigenlijk alleen door een sterke stijging van de overslag van gasolie en diesel. Daar was een stijging van 57 procent te zien. LNG-volumes daalden met 1,4 procent. Chemicaliën deden het niet goed als gevolg van de zwakke wereldwijde vraag en verminderde lokale en Europese productie. Dit wijt de haven vooral aan de hoge energieprijzen. De overslag daalde met 15,4 procent.

Positief was wel de roll-on/roll-off (voertuigen) sector, waar gemiddeld een lichte stijging te zien was. De enige sector die in tegenstelling tot de andere sterk groeide was de overslag van het aantal reefercontainers. Er werden in het eerste half jaar ruim tien procent meer reefercontainers overgeslagen. Deze worden met name gebruikt voor het vervoer gan fruit.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges ziet voor de tweede helft van dit jaar nog veel onzekere factoren. Hij noemt daarbij de invloed van de hoge energieprijzen op de chemische sector, die hierdoor een lagere productie heeft.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl