HomeTransitieNederland op schema offshore windenergie – nieuwe tenders in februari open

Nederland op schema offshore windenergie – nieuwe tenders in februari open

Met het afronden van de bouw van het windpark Hollandse Kust Noord door CrossWind, heeft Nederland in totaal 4,7 GW offshore windenergie geïnstalleerd. Dat is ongeveer 16 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. De overheid had in het Energieakkoord van 2013 tot doel gesteld om 4,5 GW opgesteld vermogen te hebben in 2023. Deze doelstelling is hiermee gehaald, aldus het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Binnenkort gaan nieuwe tenders voor offshore windenergie open. In totaal zijn deze goed voor 4 GW. 

Het ministerie start volgende week traject voor de gunning van twee van de grootste windparken op zee tot nu toe, waarbij in één keer 4 GW windenergie op zee wordt vergund. Sinds 2018 vergunt de Nederlandse overheid kavels voor windparken op zee  subsidievrij. Tot nu toe waren dat er 5. De realisatiefase na de gunning van windparken op zee is in de afgelopen jaren flink verkort, van 7 tot 10 jaar naar 3 tot 4 jaar. Eén van de pijlers van deze efficiëntieslag is het Nederlandse ‘onestop-shop’-principe voor de tenders voor windparken op zee. Dit betekent dat een projectontwikkelaar van windparken op zee voor alle informatie en vergunningen terecht kan bij de Rijksoverheid.

IJmuiden

Eind februari 2024 gaan de eerstvolgende tenders voor windenergie op zee open. Het gaat om windenergiegebied IJmuiden Ver, kavels Alpha en Beta. Dit is het grootste windenergiegebied van Nederland. De kavels zijn samen in één keer goed voor 4 GW. De windparken komen op ruim zestig kilometer van de Nederlandse kust te liggen, ter hoogte van IJmuiden. Het is de verwachting dat ze in 2029 en 2030 in gebruik zijn genomen.

Tenderregelingen

Volgende week publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve tenderregelingen en de definitieve kavelbesluiten. Ook publiceert het ministerie een aangepaste ‘uitvoeringsregeling windenergie op zee’ om ervoor te zorgen dat bij de vergunningsprocedure nog meer rekening gehouden kan worden met veiligheid. De tenders bestaan uit een zogenoemde vergelijkende toets met aanvullend een financieel bod. Deze methode is ook in de tenders voor Hollandse Kust (west) toegepast. Ecologie en inpassing van de geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem zijn belangrijke punten in de tenders; de overheid wil hiermee oplossingsgerichte en innovatieve biedingen stimuleren. Eind 2031 wil Nederland ongeveer 21 GW aan opgesteld vermogen windenergie op zee behalen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl