HomeChemieOM opent strafrechtelijk onderzoek tegen Chemours
OM start strafrechtelijk onderzoek tegen Chemours

OM opent strafrechtelijk onderzoek tegen Chemours

Het Openbaar Ministerie opent een strafrechtelijk onderzoek tegen Chemours en voorganger DuPont in Dordrecht. Het OM doet dit naar aanleiding van de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq namens ongeveer 2400 mensen tegen het bedrijf en de leidinggevenden. De aangifte gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen gedurende de periode van 1967 tot nu. Ook een recente uitzending van het programma ‘Zembla’ droeg bij aan het besluit van het OM om het onderzoek te starten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de DCMR Milieudienst Rijnmond, Politie en de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het onderzoek richt zich op mogelijk schadelijke effecten van PFOA-uitstoot op mens en milieu in de omgeving van het fabrieksterrein in de periode tot en met 2012. In het kader van dat onderzoek wordt ook bekeken of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevenden van het bedrijf.

Complexiteit

Later besluit het OM of ze ook het gebruik van GenX – een andere PFAS – in de periode na 2012 zal onderzoeken. Het OM geeft aan dat het onderzoek vanwege de complexiteit gefaseerd wordt uitgevoerd. Ze verwacht het onderzoek niet binnen een jaar af te ronden.

Tegen Chemours en DuPont loopt al een eerder strafrechtelijk onderzoek. Dat is in de afrondende fase. Dit richt zich op de mogelijke blootstelling van werknemers van DuPont/Chemours aan te hoge concentraties PFOA in de periode tot en met 2012. Daarnaast loopt een onderzoek naar een aantal andere incidenten, waarbij mogelijk sprake is van overtreding van milieuregelgeving door het bedrijf.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl