HomeTransitieCCUSPower to Methanol Antwerp gooit de handdoek in de ring
ineos Antwerp Lillo

Power to Methanol Antwerp gooit de handdoek in de ring

Het project Power to Methanol Antwerp, dat als doel had om jaarlijks 8000 ton e-methanol uit afgevangen CO2 en groene waterstof te produceren  heeft besloten om niet verder te gaan. De partijen in het consortium komen tot de conclusie dat het niet economisch haalbaar is om het project uit te voeren. Hoge kosten, de energiecrisis en geopolitieke onzekerheid maken het project onrendabel.

In 2019 startte een consortium bestaand uit Advario, ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en de haven van Antwerpen-Brugge het Power to Methanol Antwerp project. De ambitie van het consortium was om 8000 ton e-methanol te produceren uit afgevangen CO2 en duurzaam geproduceerde waterstof. Het consortium wilde de demonstratie-installatie bouwen op de site van INOVYN. De plannen waren om de bouw in 2021 aan te besteden en een jaar later te starten met de constructie. In 2023 had het eerste e-methanol uit de fabriek moeten komen.

Het project kon rekenen op verschillende subsidies in Vlaanderen, van VLAIO en STRES. Zo kondigde de Vlaamse overheid in 2021 een subsidie van 1 miljoen euro voor Power to Methanol aan. Maar de kosten liepen te veel op om het project verder te kunnen ontwikkelen. Kosten om e-methanol te produceren zijn sterk gestegen, terwijl de verwachte verkoopprijs veel lager is, aldus de partijen.

Onvolwassen markt

Het consortium deed verwoede pogingen om potentiële klanten te interesseren om e-methanol af te nemen. Dit leidde echter niet tot de gewenste uitkomst, waardoor de partijen geen definitieve investeringsbeslissing konden nemen. Volgens het consortium is de markt voor e-methanol nog te onvolwassen. Ook de aanhoudende onzekerheden zorgden ervoor dat potentiële afnemers terughoudend waren en geen langetermijn contracten wilden sluiten. Terwijl dit wel nodig was om de doorlooptijd van het project zeker te stellen.

Dit alles heeft de partijen ertoe doen besluiten het project af te breken en af te zien van de bouw van de demonstratie-installatie.

Op de foto de site van Inovyn in Lillo
Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl