HomeArbeidsmarkt‘Samen verbeteren is de sleutel tot succes’

‘Samen verbeteren is de sleutel tot succes’

Koole Tankstorage Pernis is een belangrijke speler in de opslag van plantaardige oliën en vetten in de haven van Rotterdam. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf fors ingezet op veiligheid, verduurzaming en een cultuurverandering waarbij de nadruk ligt op veiligheid en teamwork. Dit resulteert in een nieuwe veiligheidscultuur en veel energie. Terminalmanager René Stoel speelt een belangrijke rol in deze veranderingen en het in goede banen leiden daarvan.

Monique Harmsen

René Stoel heeft een veelzijdige carrière in de industrie achter de rug. Hij begon in de operatie in de raffinagewereld en na verschillende promoties en een avondstudie Chemische Technologie groeide hij door naar leidinggevende posities. In 2014 stapte hij over van Lyondell Basell naar de wereld van onafhankelijke tanksopslag.
Sinds 2021 is hij terminalmanager van Koole Tankstorage Pernis. ‘Een heel andere tak van sport’, zegt hij. ‘Deze rol geeft me veel energie. Dat heeft te maken met het vertrouwen en de vrijheid die ik krijg van het Koole management, maar bovenal met het team dat ik heb opgebouwd. We stellen met elkaar het jaarplan op en werken aan doelen op het gebied van veiligheid en performance. We zijn ook echt bezig met een cultuurverandering.’
Koole is van oorsprong een familiebedrijf. Begonnen in 1943 op het water, groeide het bedrijf uit tot een concern met 21 tankterminals in 7 Europese landen. In 2015 gingen de broers Koole uit het bedrijf en stapte een grootaandeelhouder in. Dit leidde tot verdere groei en uitbreiding van het aantal terminals. Stoel: ‘We zijn een groot bedrijf geworden en nu gaat het erom dat we een blueprint creëren waarmee we verder kunnen met onze expansie en stappen kunnen zetten in de energietransitie.’
Het gaat vooral om de synergie binnen het bedrijf en een heldere identiteit, stelt Stoel. ‘Je wil met elkaar dezelfde taal spreken. In het DNA van Koole zit ondernemerschap en dat willen we behouden, dat maakt ons slagvaardig. Als er een nieuw bedrijf wordt overgenomen, moet je deze blueprint er zo overheen kunnen leggen.’

[/vc_column][/vc_row]

Inzicht

Als terminalmanager legt Stoel de focus op safety, people en performance. ‘Het gaat vooral om een veilige omgeving voor mijn mensen. Op het gebied van veiligheid willen we continu verbeteren. We hebben onze ideeën samengebracht om te kijken hoe we proactief en actief met elkaar kunnen zorgen dat iedereen aan het einde van de dag veilig naar huis gaat. Dat is cruciaal.’
Om de prestaties van de terminal verder te verbeteren, ligt er ook meer nadruk op het gebruik van data. ‘Meten is weten! Zo maak je eventuele lacunes inzichtelijk en kun je erop anticiperen. Toen ik binnenkwam werd veel gedaan op ervaring en gevoel, maar hoe kun je meten of dit goed is? We proberen nu bijvoorbeeld inzicht te krijgen in alle stappen die worden genomen als een schip aanmeert. Dit gaat van het verrichten van metingen in de ruimen, monsters nemen, slangen aansluiten, leidingen schoonmaken, enz. We meten nu hoeveel tijd iedere handeling kost. Daarbij gaat het niet alleen over efficiency maar ook over effectiviteit. Data maakt dit inzichtelijk. Deze metingen vinden handmatig plaats maar we zetten steeds meer in op automatisering.’

René Stoel:

‘In het DNA van Koole zit ondernemerschap en dat willen we behouden, dat maakt ons slagvaardig.’

Andere vibe

Alles valt of staat volgens Stoel met een goede cultuur en leiderschap. ‘Daarbij gaat het vooral over soft skills: wat verwachten we van onze mensen? Wat zijn gedragingen die we belangrijk vinden? Hoe gaan wij vanuit ons leiderschap om met onze mensen. Je hebt ook een coachende rol als leider van een team en je moet aanvoelen hoe iemand in de wedstrijd zit, hoe je hem kunt helpen. Maar ook: hoe ontwikkel je mensen, hoe spreek je ze aan, hoe geef je een compliment? Het is echt in het breedste spectrum van de term leiderschap.’
Stoel heeft hier altijd interesse in gehad. ‘De leiderschapscursussen en een persoonlijk ontwikkelingstraject bij De Baak komen in deze functie bij elkaar. We zijn als management echt samen met ons middenkader aan de slag gegaan met wat we verwachten van onze mensen en wat onze doelen zijn. Ik krijg daar energie van.’
De ingezette cultuurverandering betekent volgens hem niet dat het voorheen niet goed ging. ‘Deze terminal heeft in het verleden op een bepaalde manier gedraaid en de mensen die er toen zaten, moeten we een groot compliment geven voor de wijze waarop ze dat hebben gedaan. Maar het is belangrijk dat we uitleggen waar we als bedrijf naartoe willen groeien. Een cultuurverandering kost jaren, maar we zitten nu in een fase dat ik ook vanuit onze organisatie hoor dat er een heel andere vibe is. Iemand zei: “Er is muziek op KTP (Koole Tankstorage Pernis, red.).” Het wordt herkend en erkend en dat is een compliment aan alle mensen hier. Ik ben trots op wat onze mensen in zo’n korte tijd hebben geabsorbeerd en bereikt.’

René Stoel:

‘Ik ben trots op wat onze mensen in zo’n korte tijd hebben geabsorbeerd en bereikt’

Energietransitie

Leiderschap is ook nodig om mee te kunnen in de energietransitie die tot een verschuiving op de terminalmarkt leidt. Aardolieproducten zullen op den duur worden vervangen door biobrandstoffen. ‘Dat gebeurt vooral op de andere locaties van Koole, maar de energietransitie houdt ons allemaal bezig. Daar hoort ook verduurzaming van de terminals bij’, aldus Stoel.
Er zijn al stappen gezet. Bij Koole Tankstorage Pernis worden allerlei plantaardige oliën opgeslagen in verwarmde tanks om ze vloeibaar te houden. Dit gebeurde tot een aantal jaren geleden nog in een paar niet geïsoleerde tanks waardoor er warmte verloren ging. Door deze tanks te isoleren is het gasverbruik en de CO2-uitstoot afgenomen.
Een ander initiatief is de samenwerking met het buurbedrijf Recycling Kombinatie REKO waarbij REKO stoom levert aan Koole. ‘Dit initiatief is in gang gezet door mijn voorganger. REKO reinigt teerasfalt in een thermische reinigingsinstallatie. Hierbij komt veel warmte vrij die wordt omgezet in stoom om elektriciteit te maken voor het elektriciteitsnet. Bij Koole gebruiken we aardgas om stoom te maken voor het verwarmen van de tanks. REKO levert straks een deel van de stoom rechtstreeks aan ons via een tie-in op ons stoomnetwerk. Dat zorgt voor reductie op aardgas en een verlaging van onze CO2- footprint.’

Buurtbedrijven

Hier blijft het niet bij als het aan Stoel ligt. ‘We zijn als organisatie altijd in beweging om mogelijkheden te exploreren. Ik heb ook de vrijheid om te handelen als ik kansen zie. We zijn met buurtbedrijven in gesprek om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van samenwerking. Kunnen we de handen ineenslaan om samen te verbeteren? Ik geloof dat dit de sleutel is tot succes, niet alleen bij ons maar in de hele branche.’

Dit artikel is gepubliceerd in Petrochem 2023-04 (26/9/2023)

DE PLANTMANAGER

In deze rubriek ‘De plantmanager’ laten wij elke keer een andere plantmanager aan het woord over zijn werk, visie en bedrijf. Hoe lukt het plantmanagers om succesvol te zijn en kunnen ze anderen daarin inspireren?
Kent u interessante plantmanagers? Mail dan naar redactie@industrielinqs.nl

Delen:

monique@industrielinqs.nl