HomeArchiefSamenwerking waterketen bespaart jaarlijks 450 miljoen euro

Samenwerking waterketen bespaart jaarlijks 450 miljoen euro

De resultaten van de samenwerking in de waterketen zijn ver boven de verwachtingen. De ‘Staat van Ons Water 2019’ meldt dat de waterketen 680 miljoen euro bespaarde sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is zelfs een jaarlijkse besparing opgenomen van 450 miljoen euro vanaf 2020.

Het Bestuursakkoord Water (BAW) van 2011 bevat afspraken over samenwerking door gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de waterketen. Het gaat om vermindering van kostenstijging, het verhogen van kwaliteit (professionaliteit) en het verminderen van kwetsbaarheid.

Dankzij samenwerking in de keten is de lastenontwikkeling voor huishoudens en bedrijven zeer gematigd gebleven. Zowel de riool- en zuiveringsheffing van de gemeenten en waterschappen als de tarieven van de drinkwaterbedrijven zijn in de periode 2011 tot 2019 duidelijk onder de prognoses gebleven.

Sander Mager, bestuurslid Unie van Waterschappen: ‘Dit is een resultaat om trots op te zijn en bovendien een geweldige illustratie van het effect van goede samenwerking.’

Kostenbesparing

Uit de jaarlijkse voortgangsmonitor bij de 49 regio’s blijkt dat de samenwerking in de waterketen voor gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschappen een bedrag van 560 miljoen euro oplevert.  Deze kostenbesparing komt hoofdzakelijk door de maatregelen die bij de samenwerking gezamenlijk zijn genomen in samenwerkingsovereenkomsten in de regio’s. Voor 2020 halen nagenoeg alle regio’s hun ambitie.

De voortgang bij verbeteren kwaliteit en verminderen van kwaliteit is in lijn met de gestelde ambities in de regio’s. De Aanvullende Afspraken op het Bestuursakkoord Water van 31 oktober 2018 bevatten daarvoor enkele gerichte maatregelen. Zo worden in een digitaal te raadplegen overzicht alle wateropleidingen gepresenteerd..

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl