HomeUtilitiesEnergieEneco bouwt grootste warmtepomp van Nederland in Utrecht

Eneco bouwt grootste warmtepomp van Nederland in Utrecht

Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Utrecht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat sinds kort de grootste warmtepomp van Nederland. Hier bouwt Eneco een aquathermie-installatie voor de warmtenetten van Utrecht en Nieuwegein. De vier gekoppelde warmtepompen zijn ieder 4 meter breed, 4 meter hoog en 16 meter lang en wegen 60.000 kg per stuk. Jaarlijks levert de installatie  583.000 GJ aan warmte aan het stadswarmtenet.

De rioolwaterzuivering Utrecht zuivert dagelijks 65 miljoen liter afvalwater. Het afvalwater dat de zuivering binnenkomt is relatief warm. Met de komst van de aquathermie-installatie vloeit de warmte niet meer weg, maar wordt de temperatuur van het gezuiverde water gebruikt voor het warmtenet. Om continu te kunnen beschikken over voldoende warmte realiseert Eneco ook een buffervat van ongeveer 18 meter hoog en 18 meter breed.

Om de warmtepomp aan te sluiten op het bestaande warmtenet, legt Eneco ook een nieuwe warmteleiding van 600 meter lang aan. Het warmtepompgebouw zelf gaat ook energie opwekken doordat het wordt voorzien van 177 zonnepanelen die samen jaarlijks 40.000 kWh aan energie opleveren.

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl