HomeUtilitiesEnergieVattenfall en Tata Steel overleggen over overname energiecentrales
Vattenfall Velsen

Vattenfall en Tata Steel overleggen over overname energiecentrales

Vattenfall is in gesprek met Tata Steel over de verkoop van drie energiecentrales die op en bij het terrein van de staalproducent staan. Het gaat om de installaties Velsen 24 en 25 en IJmond 01 die naast aardgas ook de restgassen uit de hoogovens gebruiken.

Het contract tussen de beide bedrijven loopt eind 2025 af. Daarom bespreken de partijen nu mogelijke toekomstige oplossingen, waaronder ook een overname. De gesprekken zijn nog in een beginfase.

De centrales van Vattenfall zijn nauw verbonden met het proces van Tata Steel. Het niet gebruikte hoogovengas stroomt via pijpleidingen naar de installaties van Vattenfall. Tata neemt de opgewekte stroom vervolgens af. De Velsen 24 installatie is een back-up unit en wordt gebruikt wanneer Velsen 25 en IJmond 01 niet in bedrijf zijn. Gezamenlijk hebben de installaties een capaciteit van 725 MWe.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl