HomeInfrastructuurTransportVervoer gevaarlijke stoffen in Nederland neemt af
olietanker

Vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland neemt af

In 2021 is er 644 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen vervoerd over Nederlands grondgebied. Dat is 9,3 procent minder dan in 2013. De aanvoer van gevaarlijke stoffen vanuit andere landen nam wel toe, met 7,6 procent. Vooral het vervoer van gassen, zoals aardgas, is de laatste jaren afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2021 werd er meer dan 156 miljoen ton aan gassen vervoerd. Dit is 37,8 procent minder dan in 2013. Vooral het binnenlands vervoer en de afvoer van gassen naar andere landen is afgenomen. De aanvoer van gassen naar Nederland is juist meer dan verdubbeld, tot 44,8 miljoen ton in 2021. Het merendeel van de gassen wordt aangevoerd via pijpleidingen vanuit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Het vervoer van brandbare vaste stoffen, zoals zwavel en naftaleen, is de afgelopen jaren met 145,6 procent toegenomen tot 40,3 miljoen ton in 2021.

Pijpleidingen

Gevaarlijke stoffen worden door Nederland vervoerd via pijpleidingen, over het water, via de weg of over het spoor. Het meeste vervoer van gevaarlijke stoffen gaat via de pijpleiding. In 2021 werd ruim 304 miljoen ton vervoerd via pijpleidingen. Vooral het transport van aardgas en olie gaat via de pijpleiding. In 2021 was het merendeel van het pijpleidingvervoer binnenlands. De afvoer van gevaarlijke stoffen via de pijpleiding, met name gas, is de laatste jaren met 37,2 procent gedaald.

Schepen, weg en spoor

Daarnaast worden relatief veel gevaarlijke stoffen via zeeschepen naar Nederland vervoerd. In 2021 was dat bijna 218 miljoen ton. Vooral olie wordt via de zeevaart naar Nederland vervoerd. De binnenvaart vervoerde in 2021 100 miljoen ton gevaarlijke stoffen. Met name in de doorvoer is de binnenvaart dominant. In 2021 werd 94,9 procent van de totale doorvoer van gevaarlijke stoffen via binnenvaartschepen vervoerd.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg en het spoor speelt qua gewicht een kleinere rol. Het binnenlands vervoer via de weg omvat grotendeels (57,2 procent) de bevoorrading van benzinestations.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl