HomeInvesteringenWaddenfonds steunt blauwe energiecentrale Afsluitdijk met 5 miljoen euro
Redstack installatie Afsluitdijk

Waddenfonds steunt blauwe energiecentrale Afsluitdijk met 5 miljoen euro

Het Waddenfonds steunt de bouw van een nieuwe energiecentrale op de Afsluitdijk met bijna vijf miljoen euro. REDstack gaat op de Afsluitdijk een energiecentrale bouwen die stroom opwekt door het mengen van zout en zoet water. De nieuwe centrale krijgt een capaciteit van 16,5 kW, 132.000 kWh per jaar.

REDstack bouwde in 2014 al een kleine proefinstallatie voor het opwekken van zogenaamde blauwe stroom op de Afsluitdijk. De nieuwe Blue Energy installatie moet aantonen dat het technisch haalbaar is om op nog grotere schaal op deze manier energie te winnen in een kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee. Voor de installatie is een totale investering nodig van ruim elf miljoen euro. REDstack gaat tevens een deels geautomatiseerde assemblagelijn voor de industriële productie van de membranen ontwikkelen.

Positieve effecten

Tegelijkertijd zal worden onderzocht of het brakke water positieve effecten kan hebben op de onderwaternatuur en in het bijzonder voor de migratie van vis. REDstack doet daarnaast onderzoek naar toepassing van nieuwe technieken voor de waterinname en -teruggave om de ecologische schade aan zoöplankton, vislarven, schelpdieren en viseieren te reduceren. De onderneming werkt hierbij samen met diverse bedrijven in de Waddenhavens die gezamenlijk 188,6 m3 water per seconde innemen uit de Waddenzee. Het is de bedoeling dat die bedrijven na succesvolle afronding van de pilot de nieuwe technieken ook gaan toepassen.

Grotere capaciteit

Na de bouw van deze nieuwe installatie heeft REDstack plannen voor een blauwe energiecentrale met een grotere capaciteit. Het bedrijf wil tussen 2030 en 2035 een installatie van 100 MW op de Afsluitdijk realiseren. De installatie die het bedrijf nu gaat bouwen dient als demonstratie voor potentiële investeerders in deze toekomstige centrale.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl