HomeTransitieWind- en zonne-energieWindpark Luchterduinen werkt aan herstel oesterriffen
Oestertafels Windpark Luchterduinen

Windpark Luchterduinen werkt aan herstel oesterriffen

Op het windpark Luchterduinen, 23 kilometer uit de kust bij Noordwijk aan Zee, zijn vier zogeheten oestertafels geplaatst. Een oestertafel is een structuur van beton en ander materiaal waarop levende oesters worden geplaatst. Het doel van deze tafels is om de oesterriffen in de Noordzee te herstellen. De nu geplaatste oestertafels hebben een innovatief ontwerp, dat nu voor het eerst wordt ingezet. De Rijke Noordzee, Eneco, en Van Oord zijn verantwoordelijk voor dit project.

Herstel van de oesterriffen is noodzakelijk want deze zijn belangrijk voor de ecosystemen onder water. Tot zo’n 200 jaar geleden kwam op 20% van de Nederlandse Noordzee grootschalige oesterriffen voor. Nu zijn er nauwelijks meer wilde oesterbanken te vinden in de Noordzee. Erwin Coolen, programmadirecteur De Rijke Noordzee: ‘Natuurontwikkeling moet een vast onderdeel zijn bij de aanleg van ieder park. De komende jaren komen er duizenden molens bij, het is dus heel belangrijk dat we zo snel mogelijk kennis ontwikkelen over hoe we dat het beste kunnen doen.’

Levende oesters

In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met de specifieke omstandigheden rondom het windpark Luchterduinen. Stroomsnelheden zijn hoog en er is veel zand. De nieuwe tafels, die meer dan drieduizend kilo wegen, zijn extra stabiel door het gewicht aan de onderkant. De oestertafels worden op de steenbestorting rondom de windmolen geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat de tafels wegzakken in de zanderige zeebodem. De levende oesters worden bij het nieuwe ontwerp voor het eerst op verticale palen gelijmd, in plaats van in mandjes geplaatst. Hierdoor krijgen zij voldoende vers water en zuurstof om te overleven en zich voort te planten.

Overlevingskansen

Remment ter Hofstede, Van Oord: ‘De kennis die wij hebben opgedaan over het functioneren van oestertafels in voorgaande projecten, zijn nu gebundeld in dit ontwerp voor Luchterduinen. Hiermee maximaliseren we de overlevingskansen voor de oesters, en we verwachten binnen enkele jaren de ontwikkeling van echte oesterriffen te kunnen waarnemen in dit windpark.’

Monitoringsmissies

De oesters die op de oestertafels zijn geplaatst kunnen volgend jaar larven loslaten die zich op een harde ondergrond kunnen vestigen, bijvoorbeeld op de steenbestorting rondom de windmolens. Door rondom de windturbines in windparken de oesters een handje te helpen ontstaat de kans dat oesterriffen zich ontwikkelen. Toekomstige monitoringsmissies richten zich dan ook op de groei, overleving en voortplanting van de oesters.

Positieve bijdrage

Marin van Regteren, Eneco: ‘Leven binnen de natuurlijke grenzen van de planeet, dat is waar Eneco in gelooft en naar streeft. Het is belangrijk dat we windparken op zee ontwikkelen binnen de ecologische ruimte en in de toekomst een positieve bijdrage leveren aan de natuur op de Noordzee. Met dit project zetten we een belangrijke stap in het bevorderen van het ecosysteem onder water.’

Windpark Luchterduinen is sinds 2015 in gebruik. In het park loopt sinds 2018 de pilot van De Rijke Noordzee. In eerste instantie werden oesterkooien en rifballen uitgezet. Maar gebaseerd op de ervaring van de eerdere projecten zijn nu de oestertafels ontwikkeld.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl