HomeArchiefConvenant versnelt verduurzaming bedrijventerreinen

Convenant versnelt verduurzaming bedrijventerreinen

Vandaag tekenden vertegenwoordigers van bedrijventerreinen, overheidsinstellingen en andere organisatie het convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen. Als alle 3.500 Nederlandse bedrijventerreinen CO2 besparende maatregelen neem, heeft dat hetzelfde effect als het aardgasvrij maken van de woonwijken.

Er zijn in Nederland ca 3.500 bedrijventerreinen en over het energieverbruik daarvan is relatief weinig bekend. TNO heeft berekend dat de mogelijke besparing op CO2 uitstoot van deze bedrijventerreinen in potentie net zo groot is als de besparing door het aardgasvrij maken van woonwijken, zodat de kabinetsdoelstelling van 3,4 megaton besparing op CO2 uitstoot door de bebouwde omgeving hiermee aanzienlijk dichterbij wordt gebracht.

In het convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen staan doelstellingen en knelpunten. Ook geven de partijen die ondertekenen aan op welke manier zij zich zullen inzetten om de verduurzaming van bedrijventerreinen daadwerkelijk te versnellen.

Zes procent totale verbruik

De Europese Energy Efficiency Directive (EED) bevat de doelstelling om in 2020 het energieverbruik met twintig procent verlaagd te hebben en in 2030 met dertig procent. Er ligt echter nog veel potentie bij bedrijven, en meer specifiek bedrijventerreinen. Hier bevinden zich veelal kleine ondernemers die buiten de verplichting Meerjarenplan energie-efficiƫntie (MJP) vallen. Hier vindt echter wel circa zes procent van het totale energie verbruik in Nederland plaats. Bedrijventerreinen Energiepositief (BE)+ wil via een collectieve aanpak deze ondernemers aanzetten tot het nemen van energiemaatregelen.

MKB

Midden en kleinbedrijven houden zich vooral bezig met hun kernactiviteit. Hierdoor hebben ze minder aandacht, tijd en geld voor investeringen in energiemaatregelen. Het uitzoeken van het type maatregel en het regelen van financiering kost veel tijd. Daarnaast heeft een groot deel van het MKB moeite om kennis, tijd en geld te mobiliseren voor duurzame energie. Het is duidelijk dat deze bedrijven een duwtje in de juiste richting nodig hebben. Ondernemers op bedrijventerreinen bevinden zich echter op een gunstige locatie voor samenwerking en collectieve investeringen in duurzame energie.

Olievlek

Wat mist is een georganiseerde actie van belangrijke partijen om de benodigde randvoorwaarden en kennis te creƫren om ondernemers te ondersteunen en daarmee duurzame energie grootschalig in te voeren op bedrijventerreinen. Eind 2016 is BE+ gestart op tien bedrijventerreinen, inmiddels doen er twintig bedrijventerreinen mee. Na vijf jaar zullen er 250 bedrijventerreinen gestart zijn.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl