HomeArchiefD66 wil Rijksarchitect voor stroomnet

D66 wil Rijksarchitect voor stroomnet

D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot wil dat alle schoon opgewekte elektriciteit het stroomnet op kan. Sienot: ‘Voor de bescherming tegen hoog water hebben we een Deltacommissaris. Zo hebben we ook een Rijksarchitect nodig voor de betrouwbaarheid van ons stroomnet.’

Sienot: ‘Nederlanders willen schone en goedkope stroom. De zonnepanelen vliegen het dak op. In heel Nederland worden plannen gemaakt om schone energie op te wekken. Maar er kan nu voor 700 megawatt aan schone stroom het net niet op, omdat het stroomnet overbelast is. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 250.000 huishoudens. Daardoor staan zonnepanelen in de schuur. In sommige gebieden is geen elektron meer in het net in te voeden. Dat is zonde. We willen ervoor zorgen dat alle schone energie die mensen opwekken, ook echt gebruikt kan worden. Want dat is goed voor het klimaat en het levert geld op.’

Sienot komt met oplossingen om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken in zijn initiatiefnota De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst.

Thuisbatterij zo populair maken als zonnepanelen

D66 pleit onder andere voor het goedkoper maken van thuisbatterijen. Energie die wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, kan worden opgeslagen in een accu. Sienot: ‘Voetbalvereniging Nieuw-Buinen heeft bijvoorbeeld al twee jaar plannen om 246 zonnepanelen op het dak van het gebouw te leggen. Maar dat dreigde niet door te gaan, omdat er geen capaciteit is om de panelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De panelen worden nu aangesloten op een batterij. Zo kan de voetbalvereniging toch goedkoop schone stroom gebruiken.’ Sienot wil dat thuisbatterijen even goedkoop en populair worden als zonnepanelen. Er zijn al één miljoen huizen in Nederland met zonnepanelen.

Goedkopere stroom in daluren

D66 wil met een flexibel nettarief mensen belonen als ze piekbelasting voorkomen, bijvoorbeeld door ‘s nachts hun auto op te laden. Daarmee wordt voorkomen dat het hele stroomnet verzwaard moet worden om de steeds hogere piekbelasting aan te kunnen. Door het aantrekkelijk te maken om in de daluren stroom te gebruiken, worden de pieken lager en kan er gerichter worden geïnvesteerd in het stroomnet. Sienot: ‘Investeringen in het stroomnet zijn nodig, dat is helder. Maar laten we dat zo efficiënt en slim mogelijk doen. We betalen dat met z’n allen. We willen die rekening zo laag mogelijk houden.’

Lokale plannen waarmaken

Mensen leggen zelf zonnepanelen op daken en kunnen meeverdienen met de opbrengsten van windmolens in hun gemeente. Voor industriegebieden worden ook energieplannen gemaakt. En er wordt gewerkt aan een infrastructuur voor laadpalen. In heel Nederland worden dus plannen gemaakt voor schone stroom. D66 wil dat al die regionale plannen goed op elkaar aansluiten, zodat het stroomnet dit aankan, want dan kunnen ze ook echt worden uitgevoerd. Daarom willen we dat een Rijksarchitect op nationaal niveau voor coördinatie zorgt. Sienot: ‘Voor de bescherming tegen hoog water hebben we een Deltacommissaris. Zo hebben we ook een Rijksarchitect nodig voor de betrouwbaarheid van ons stroomnet. Die zorgt ervoor dat Rijk, provincies en gemeenten samenwerken en dat hun plannen goed op elkaar afgestemd zijn. Zo kunnen we alle mooie plannen voor schone stroom ook echt waar maken.’

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl