HomeTransitieElektrificatieTenneT krijgt groen licht voor 700 projecten
Elektriciteitsnet

TenneT krijgt groen licht voor 700 projecten

De Nederlandse netbeheerders gaan de komende jaren grootschalig investeren om de energienetten zowel op land als op zee toekomstbestendig te maken. De netbeheerders publiceerden de plannen om de toezichthouder (ACM), het ministerie, overheden en marktpartijen meer inzicht te geven in de investeringen en projecten voor de komende tien jaar.

In de investeringsplannen komen de verwachte knelpunten aan bod en de voorgenomen investeringen om deze weg te nemen of te voorkomen. Door het vooraf opstellen van investeringsplannen bieden netbeheerders transparantie over toekomstige investeringen en de onderbouwing daarvan. De plannen lagen eind 2023 ter inzage. Hierop ontving TenneT 49 reacties, onder meer van provincies, gemeenten, belangenverenigingen en grote klanten. Het gaat hierbij vooral om vragen over de voorgenomen planning en uitvoering van de projecten.

Verbeterplan

De netbeheerders stellen ieder twee jaar plannen op, ter beoordeling door de toezichthouder. De ACM heeft de nieuwste plannen goedgekeurd en afspraken gemaakt met de netbeheerders over een verbetertraject voor hun investeringsplannen. Gezien de krapte op het elektriciteitsnet en de onzekerheid die dat met zich meebrengt voor bedrijven en huishoudens is het belangrijk dat netbeheerders duidelijk laten zien welke keuzes ze maken en welke projecten zij wanneer uitvoeren en waarom. Het verbeterplan moet in september gereed zijn.

700 projecten

TenneT verwacht de komende tien jaar ongeveer 700 grote infrastructurele projecten uit te voeren. Het gaat om onder andere netuitbreidingen, vervangingsinvesteringen, nieuwe klantaansluitingen, aansluitingen van windparken op zee en reconstructieprojecten. Daarnaast worden de komende tien jaar meerdere nieuwe stroomsnelwegen (380kV) ontwikkeld en worden 140 hoogspanningsstations gemoderniseerd. Offshore is de opgave verdubbeld naar het ontsluiten van bijna 21 gigawatt wind op zee.

De netbeheerder heeft de definitieve Investeringsplannen voor land en zee op haar website gepubliceerd.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl