HomeTransitieWind- en zonne-energieHolland Malt: laatste stap richting emissievrije moutproductie
Malt

Holland Malt: laatste stap richting emissievrije moutproductie

Holland Malt heeft een overeenkomst gesloten met het Windpark Oostzeedijk in Zeeland. De mouterij van Holland Malt in Eemshaven krijgt voortaan windenergie van het windpark aan de voet van de Zeelandbrug.

Met de afname-overeenkomst heeft Holland Malt de laatste stap gezet naar de realisatie van de eerste emissievrije malterij ter wereld. Eerder investeerde het bedrijf al in een innovatief warmtepompsysteem en hergebruikt het de eigen restwarmte. Nu kan het de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen aanwenden.

Het Windpark Oostzeedijk is voor vijftig procent in bezit van Coƶperatie Zeeuwind en voor vijftig procent van Camperwind. Dit jaar vervangt het windpark de huidige drie windturbines door nieuwe exemplaren met meer vermogen. Het huidige vermogen is 9 MW.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl