HomeTransitieBouw energie-eiland Prinses Elisabeth stap dichterbij
Milieuvergunning prinses elisabeth eiland

Bouw energie-eiland Prinses Elisabeth stap dichterbij

Elia heeft de domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van het Prinses Elisabeth Eiland verkregen. De concessie geldt voor een periode van veertig jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Daarnaast verkrijgt het energie-eiland een subsidie van 3,7 miljoen euro van de Europese Commissie. Deze subsidie is bedoeld om een omgeving te creëren die aantrekkelijk is voor vogels.

Met de toekenning van de domeinconcessie kan de voorbereiding van de bouw van het energie-eiland beginnen. De domeinconcessie is verleend voor een periode van veertig jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De verwachte levensduur van het energie-eiland is minimaal 100 jaar.

Planning

Het Prinses Elisabeth Eiland is een artificieel eiland dat op 45 kilometer van de Belgische kust wordt gerealiseerd. Het eiland dient als uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het verbindt de windmolenparken op zee met het vasteland en legt nieuwe verbindingen met het buitenland, zoals met Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. De huidige planning voorziet de plaatsing van de caissons in 2024 en 2025, waarvan 8 tot 12 caissons in 2024. De elektrische infrastructuur volgt daarna. In 2026 moet de bouw van het eiland voltooid zijn.

Natuurinclusief ontwerp

Het energie-eiland is ontworpen met speciale aandacht voor duurzaamheid en het zeeleven. In november heeft de federale overheid 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de medefinanciering van het natuurinclusief ontwerp, specifiek voor grindbedden en steentapijten. Voor natuurinclusieve ingrepen boven water dienden de partijen een subsidieaanvraag in bij LIFE, het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Uit dit fonds krijgt het eiland een subsidie van 3,7 miljoen euro. Dankzij deze subsidie zal de basisstructuur van het eiland worden uitgerust om een klif na te bootsen en (bedreigde vogelsoorten nestgelegenheid te bieden.

Elia bouwt eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld voor Belgische kust

DEME en Jan De Nul winnen tender Belgisch Energie-eiland

Milieuvergunning energie-eiland Prinses Elisabeth goedgekeurd

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl