HomeTransitieEnergiebesparingIntentieverklaring voor betere benutting warmte Zuid-Holland
opslagtanks met warmte buizen

Intentieverklaring voor betere benutting warmte Zuid-Holland

Een groot aantal partijen uit Zuid-Holland heeft een intentieverklaring getekend om samen naar een optimale benutting van warmte te zoeken. Aardwarmte Vierpolders, Deltalinqs, EBN, Greenport West-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, InfraCo, Uniper Benelux, WarmtelinQ en Warmte Netwerk Westland willen  havenrestwarmte, aardwarmte en warmteopslag zo goed mogelijk benutten.

De partijen willen de warmtebehoefte van zowel de glastuinbouw als de gebouwde omgeving in Zuid-Holland verduurzamen. In de Rotterdamse haven zijn nu en in de toekomst aanzienlijke hoeveelheden restwarmte beschikbaar. Met deze verkenning onderzoeken de partijen hoe de warmte-infrastructuur geoptimaliseerd kan worden. Ook onderzoeken ze hoe vraag en aanbod het best bij elkaar kan worden gebracht. De partijen kijken daarbij zowel naar technische als organisatorische en ruimtelijke mogelijkheden.

Foto: Port of Rotterdam (Copyright Eric Bakker)

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl