HomeGrondstoffenCirculaire grondstoffenKPMG-onderzoek: ‘vraag naar plastic afval groter dan aanbod’
Plastic afval recyclen

KPMG-onderzoek: ‘vraag naar plastic afval groter dan aanbod’

KPMG heeft in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven (VA), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Plastics Europe Nederland en de Versnellingstafel Chemische Recycling een onderzoek gedaan naar ‘Plastic grondstoffen voor recycling in Nederland.’ Hieruit blijkt dat Nederland een koppositie heeft in Europa voor wat betreft het hergebruik van grondstoffen. Ook blijkt uit het onderzoek dat Nederland goed gepositioneerd is om deze koppositie ook voor plastics in te nemen.

KPMG onderzocht wat de hindernissen zijn voor het overstappen naar circulaire grondstoffen voor de plasticproductie. De consultants onderzochten wat het aanbod van en de verwachte vraag naar plastic afval voor recycling is. Ook brachten ze beleidsopties in beeld waarmee een sluitende kringloop kan ontstaan, zodat plastic maximaal wordt hergebruikt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er de komende jaren een serieuze disbalans ontstaat tussen de verwachte vraag naar en het aanbod van plastic afval.

Verplichting

Nieuwe Europese en nationale wetgeving zorgt voor het verplicht inzetten van gerecyclede grondstoffen in nieuwe producten. De Nederlandse industrie heeft concrete plannen voor miljoeneninvesteringen in fabrieken voor chemische recycling. Hierdoor kan de capaciteit voor het recyclen van plastic afval in 2030 verdubbelen tot meer dan 2.200 kiloton. De beschikbaarheid van plastic afval blijft in 2030 echter steken op zo’n 1.000 kiloton.

Beleidsopties

KPMG geeft in het rapport aan welke beleidsopties deze onbalans kunnen wegwerken. Deze richten zich bijvoorbeeld op betere samenwerking tussen industriële schakels. Ook zijn maatregelen mogelijk die zorgen voor meer én beter voorsorteren en/of nasorteren van eenmaal ingezameld plastic afval, zodat dit geschikt wordt voor chemische recycling. Daarnaast ziet KPMG nog een groot potentieel aan plastic dat te winnen valt uit commerciële en industriële afvalstromen.

De onderzoekers geven echter aan dat dit nog niet voldoende is om te voldoen aan de behoefte aan plastic afval als grondstof. Daarom zou import vanuit andere Europese landen gefaciliteerd moeten worden, aldus KPMG. Samenwerking op Europees niveau is essentieel om deze keten voldoende van de grond te krijgen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl