HomeUtilitiesWaterLanxess neemt biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik

Lanxess neemt biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik

Lanxess investeerde ongeveer 12 miljoen euro in haar afvalwaterzuiveringsinstallatie op de site in Kallo. De vernieuwde installatie heeft een behandelingscapaciteit van zo’n 260.000 liter afvalwater per uur en is vandaag officieel in gebruik genomen.

Lanxess heeft de bestaande waterzuiveringsinstallatie grondig gemoderniseerd en uitgebreid om te voldoen aan de verscherpte milieuwetgeving. Dit was een uitdagende klus omdat de oude installatie tijdens de renovatie operationeel moest blijven. De waterzuiveringsinstallatie verwerkt niet meer alleen het afvalwater van de Lanxess-fabrieken op het terrein – voor rubberchemicaliën en glasvezel – maar ook dat van twee buurtbedrijven.

Bacteriën

In de installatie leven bacteriën die het afvalwater verwerken en zuiveren. De verschillende afvalwaterstromen worden gemengd en komen in beluchtingstorens terecht. Het water wordt gevoed met actief slib, waarin de bacteriën zich bevinden. De leefomgeving van de biologische waterzuiveringsinstallatie wordt voortdurend gecontroleerd, om bijvoorbeeld een evenwichtige zuurgraad en de juiste temperatuur te garanderen. De bacteriën worden uiteindelijk afgescheiden om terug te keren naar het zuiveringsproces. Het gezuiverde water gaat naar de Schelde.

Lachgas

Het project maakt deel uit van een investeringsprogramma (“een midden-dubbelcijferig miljoen euro bedrag”) waarmee Lanxess de milieunormen op zijn locaties in de Antwerpse haven verbetert. Zo heeft het bedrijf in Lillo ruim een jaar geleden een installatie voor de reductie van de lachgasuitstoot ingehuldigd. Deze breekt ongeveer vijfhonderd ton lachgas per jaar af. Het project heeft ongeveer tien miljoen euro gekost. Komend najaar begint de bouw van een tweede installatie, Deze kan vanaf 2023 twee keer zoveel lachgas afbreken.

Lachgas, of eigenlijk N2O, ontstaat bij Lanxess als bijproduct tijdens de productie van caprolactam. Het is ongevaarlijk voor de mens, maar brengt ongeveer 300 maal meer schade toe aan het klimaat dan CO2. De nieuwe installatie kraakt lachgas bij temperaturen rond de duizend graden Celsius tot stikstof en zuurstof. Zo wordt het gas volledig geneutraliseerd.

In een tweede processtap breekt de installatie stikstofoxiden af, met ammoniak als reductiemiddel. Bij temperaturen van 250 tot 450 graden Celsius worden de stikstofoxiden afgebroken tot stikstof en water.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl