HomeInfrastructuurOpslagOCI krijgt vergunning voor grootschalige ammoniakopslag in Europoort

OCI krijgt vergunning voor grootschalige ammoniakopslag in Europoort

OCI Terminal Europoort heeft een vergunning verkregen om een grote ammoniakopslagtank te bouwen in de Rotterdamse haven. DCMR verleende de vergunning volgens de nieuwe veiligheidsregels. De nieuwe opslagtank krijgt een capaciteit van 60 duizend ton ammoniak.

De ammoniakopslag van OCI in de Rotterdamse haven gaat voldoen aan de PGS12-richtlijn (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen voor ammoniak). Hierin staan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor ammoniakop- en overslag omschreven. Deze richtlijn wordt op initiatief van DCMR geactualiseerd omdat deze is verouderd en minder geschikt is voor grootschalige ammoniakopslagen. Binnenkort stelt de werkgroep met experts van overheid en bedrijfsleven een conceptversie hiervan vast. Vooruitlopend hierop heeft DCMR de eisen uit deze nieuwe concept-PGS12 al gebruikt om de vergunningaanvraag van OCI te toetsen.

Een voorbeeld van een nieuwe eis is dat de opslagtank een dubbele stalen wand en een betonnen buitenwand heeft. De geactualiseerde PGS12 is dus ook verwerkt in de vergunning voor OCI. De nieuwe opslagtank van OCI krijgt een opslagcapaciteit van 60.000 ton ammoniak.

Omdat ammoniak een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie, als waterstofdrager, verwacht DCMR dat er meerdere vergunningaanvragen voor grootschalige ammoniakopslag zullen volgen.

Ongerustheid

De plannen van OCI voor de grootschalige opslag van ammoniak leidde tot ongerustheid bij omwonenden. Vooral omdat de nieuwe opslagtank vier keer zo groot is dan de huidige opslagtanks voor ammoniak. De OCI-terminal in Europoort ligt bovendien hemelsbreed slechts zo’n twee kilometer van Brielle. Er kan gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt tegen de verleende vergunning voor de ammoniaktank.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl