HomeInfrastructuurOndernemersorganisaties roepen op tot aanpassing stikstofregels
stkikstof vergunningen bouw, wegen

Ondernemersorganisaties roepen op tot aanpassing stikstofregels

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) op het Nederlandse stikstofbeleid aan te passen en in lijn te brengen met ons omringende landen. Dit moet de woningbouw, aanleg van wegen, bedrijfsactiviteiten en energie-transitieprojecten weer mogelijk maken. Volgens de ondernemersorganisaties zit Nederland nu al drie en half jaar op het stikstofslot. Als de  vergunningenverlening  niet op korte termijn weer op gang komt, dreigt Nederland nog twee jaar of langer op slot te blijven.

De stikstofcrisis is volgens de ondernemersorganisatie bijna exclusief een Nederlandse crisis op Vlaanderen na. In andere landen en gebieden die te maken hebben met dezelfde Europese Habitatrichtlijn, zit de vergunningverlening niet op slot, hoewel ook daar de stikstofbelasting te hoog is.

‘Een deel van het probleem heeft Nederland zelf gecreëerd door de manier waarop de Europese Richtlijn hier is ingevuld. De nationale regelgeving moet daarom op vier punten in lijn worden gebracht met die in andere EU-lidstaten. Dan wordt vergunningverlening weer mogelijk. Om te borgen dat géén verslechtering van natuurgebieden optreedt en de natuur herstelt, zal ondertussen de stikstofemissie teruggebracht moeten worden door de vrijwillige uitkoop van piekbelasters,’ staat in de brief.

Verhogen drempelwaarde

In de brief wordt gepleit voor het verhogen van de drempelwaarde van de stikstofuitstoot. Nu staat deze grens op uitstoot boven de 0.05 mol terwijl in Duitsland de drempel op 21 mol ligt en in het Verenigd Koninkrijk op 5 mol. Voor Nederland denken de organisaties aan een drempelwaarde per Natura 2000-gebied van 0,5 mol/ha/jaar. Per gebied kan hiervan worden afgeweken indien de staat van de natuur ter plekke dit vraagt.

Stikstofbank

Verder stellen de ondernemers voor om in de wet vast te leggen dat een deel van de stikstofreductie door de uitkoop van piekbelasters naar een stikstofbank gaat. Een percentage van deze emissiereducties gaat naar natuurherstel en het legaliseren van PAS-melders. Er moet echter ook een wettelijke eis komen dat een percentage beschikbaar komt voor het bouwen van woningen, aanleggen van wegen, bedrijfsactiviteiten en energietransitie.

Afstappen van focus op stikstofdeposite

De Europese richtlijn schrijft voor dat moet worden beoordeeld of een project mogelijk een significant negatief effect kan hebben op de omliggende natuur. In Nederland is dit, anders dan in andere Europese landen, vertaald in een werkwijze waarbij de focus eenzijdig ligt op stikstof. De ondernemingsorganisaties pleiten er voor om, na consultatie van experts,  de wet zo aan te passen dat bij vergunningverlening de focus  niet langer eenzijdig op stikstof maar op natuurkwaliteit ligt.

In de brief stellen de ondernemersorganisaties ook voor het wetsvoorstel over intern salderen terug te trekken. Een bedrijf kan binnen de vergunning die het al heeft de ene activiteit stopzetten en een nieuwe beginnen. Hiervoor moeten zij volgens het wetsvoorstel voortaan een vergunning aanvragen. Dat zet Nederland volgens de briefschrijvers nog verder op slot.

Delen:
Tags

monique@industrielinqs.nl