HomeArchiefPandemie heeft geen effect op hernieuwbare energie

Pandemie heeft geen effect op hernieuwbare energie

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt dat de Covid-19-pandemie nauwelijks invloed heeft gehad op de groei van hernieuwbare energiebronnen. De lagere energievraag ten gevolge van de lockdown-maatregelen trof een aantal brandstofcategorieën zwaar. Hernieuwbare energiebronnen vormen hierop een uitzondering en blijven groeien, vooral wat de elektriciteitsproductie betreft.

In 2020 bleef de elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen dalen. Waar gascentrales op het hoogtepunt in 2007 nog 1.584.005 gigawattuur elektriciteit produceerden, was dat in 2019 nog maar tot 1.133.402 gigawattuur. Afgelopen jaar daalde de fossiele productie zelfs naar 1.022.589 gigawattuur: een daling met 9,8 procent ten opzichte van 2019.

Een soortgelijke trend werd waargenomen voor de elektriciteitsproductie uit kernenergie, waar de voorlopige gegevens voor 2020 met 683.183 gigawattuur (6,3 procent lager dan in 1990) het laagste punt sinds 1990 te zien geven.

Hernieuwbaar verslaat fossiel

In het afgelopen decennium groeide de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen opzienbarend. Volgens de voorlopige gegevens voor 2020 is de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen voor het eerst groter dan die uit fossiele brandstoffen. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie is in de loop van de tijd toegenomen van 303.279 gigawattuur in 1990 tot 979.866 gigawattuur in 2019. De voorlopige gegevens voor 2020 laten een verdere stijging zien tot 1.052.582 gigawattuur, wat 29 994 gigawattuur meer was dan de opwekking uit fossiele brandstoffen.

Elektriciteitsproductie uit andere bronnen en niet-gespecificeerde bronnen heeft slechts een zeer klein aandeel in de totale elektriciteitsproductiemix, namelijk ongeveer 5.200 gigawattuur in het afgelopen decennium. In 2020 zal dit aandeel 4.442 gigawattuur bedragen.

Fossiel brandstofgebruik daalt

Voorlopige gegevens voor 2020 wijzen op een aanzienlijke daling van het binnenlands verbruik van fossiele brandstoffen in de EU. In het algemeen wordt verwacht dat het verbruik van fossiele brandstoffen, met name vaste fossiele brandstoffen, in 2020 op een record laag niveau zal liggen sinds er gegevens beschikbaar zijn (1990).

Een enorme daling van het verbruik van aardolie en aardolieproducten en een matige daling voor aardgas staan in schril contrast met de trend van de voorgaande jaren. Uit de voorlopige gegevens voor 2020 blijkt dat het verbruik van aardolie en aardolieproducten met 12,9 procent is gedaald ten opzichte van 2019. In vergelijking met 2005 is het verbruik van aardolie en aardolieproducten in 2020 met 23,1 procent gedaald.

Het binnenlands verbruik van aardgas werd in 2020 minder getroffen: de daling ten opzichte van 2019 bedroeg slechts 2,6 procent. Toch was er een daling van 8,9 procent sinds 2005.

Steenkool

Het verbruik van bruinkool en steenkool bleef sterk dalen, als gevolg van de effecten van de pandemie in combinatie met die van het beleid om uit steenkool te stappen. In vergelijking met 2019 laten de voorlopige gegevens voor 2020 een aanzienlijke daling zien van 20,0 procent voor bruinkool en 18,0 procent voor steenkool. Tussen 2005 en 2020 is het verbruik van steenkool meer dan gehalveerd (-51,2 procent), terwijl bruinkool in dezelfde periode met 44,9 procent is gedaald.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl