HomeArchiefProductie groene elektriciteit in stroomversnelling

Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

In 2019 is in Nederland 18 procent meer groene elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. In 2018 bedroeg de toename 11 procent. Vooral de elektriciteitsproductie uit zonne-energie nam in 2019 toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

In 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 21,8 miljard kilowattuur (kilowattuur), in 2018 was dit nog 18,5 miljard kilowattuur. Windmolens hadden hierin met 49 procent het grootste aandeel, maar dit is gedaald ten opzichte van 2018 (54 procent). Biomassa was goed voor 26 procent, zonnestroom voor 24 procent van de hernieuwbare stroomproductie.

De productie van hernieuwbare elektriciteit was in 2019 goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland, tegen 15 procent in 2018.

Meer zonnepanelen

De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 3,7 miljard kilowattuur in 2018 naar 5,2 miljard kilowattuur in 2019. Dat is een stijging van ruim veertig procent, die direct verband houdt met de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2019 met ongeveer 2 400 megawatt gegroeid, en wordt geraamd op 6 900 megawatt. Het grootste deel van deze toename (zeventig procent, ofwel 1.700 megawatt) is toe te schrijven aan nieuwe, grote installaties op daken van gebouwen, en op de grond.

Beperkte groei windenergie

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2019 met zeven procent, van 10,0 miljard kilowattuur naar 10,7 miljard kilowattuur. Net als in de twee voorgaande jaren groeide het windmolenpark in Nederland nauwelijks. Per saldo nam de capaciteit van windturbines op land toe met zeventig megawatt naar 3.500 megawatt. Op zee kwamen er geen turbines bij en bleef de capaciteit staan op bijna 1.000 megawatt.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl