HomeTransitieRWE krijgt 125 miljoen euro subsidie voor elektrolyseproject Eemshaven
Eemshydrogen RWE

RWE krijgt 125 miljoen euro subsidie voor elektrolyseproject Eemshaven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft RWE een subsidie van 124,9 miljoen euro toegekend voor zijn project Eemshydrogen. RWE wil in de Eemshaven een elektrolyse-installatie van 50 megawatt bouwen om hiermee groene waterstof te produceren. Het bedrijf wil hiertoe de benodigde elektriciteit van zijn windpark Westereems  inzetten. Dit windpark bevindt zich op vijf kilometer van de Eemshavencentrale.

De Nederlandse regering heeft zich tot doel gesteld om in 2032 acht gigawatt elektrolysecapaciteit te realiseren. Om de productie en toepassing van hernieuwbare waterstof verder te helpen ontwikkelen, heeft de Nederlandse overheid verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden ontwikkeld, waaronder de subsidieregeling Opschaling Volledig Hernieuwbare Waterstofproductie via Elektrolyse (OWE). RWE heeft in de eerste biedingsronde met succes een aanvraag ingediend voor deze subsidie.

Financiële investeringsbeslissing

Marinus Tabak, COO RWE Generation en Country Chair RWE Nederland, is blij met de toekenning van de subsidie: ‘De financiering is een cruciaal onderdeel om het totale project economisch levensvatbaar te maken en de waterstofmarkt in de provincie Groningen en daarbuiten verder op gang te brengen.’

RWE wil eind dit jaar nog een financiële investeringsbeslissing nemen voor het Eemshydrogen project. Voorwaarde is wel dat de toekomstige installatie tijdig kan worden aangesloten op de benodigde infrastructuur, zoals de nationale waterstof backbone, om de groene waterstof naar de markt te transporteren.

RWE heeft al een milieu- en bouwvergunning voor Eemshydrogen en heeft contact met potentiële afnemers. De leveranciers voor de benodigde apparatuur en de bouw van de elektrolyse-installatie zullen na de FID worden gecontracteerd. Het bedrijf wil de Eemshydrogenfabriek in 2027 in gebruik nemen.

Plannen

RWE heeft plannen om 55 miljard euro te investeren in de uitbreiding van haar groene portfolio. Het bedrijf wil dit uitbreiden tot 65 gigawatt wereldwijd in 2030. Onderdeel van deze plannen is om tegen 2030 twee gigawatt aan elektrolysecapaciteit te bouwen in de kernmarkten van het bedrijf. Wereldwijd is RWE betrokken bij meer dan 30 waterstofprojecten, voornamelijk in Noordwest-Europa en Noord-Amerika. RWE werkt in het Verenigd Koninkrijk aan voorstellen voor de ontwikkeling van een installatie voor de productie van groene waterstof op haar terrein naast Pembroke Power Station. In Duitsland heeft de bevoegde autoriteit in Oldenburg toestemming gegeven voor de bouw en exploitatie van elektrolysers op het terrein van de gasgestookte elektriciteitscentrale van RWE in Lingen.

In Nederland ontwikkelt RWE meer mogelijkheden om elektrolysers te bouwen voor de levering van groene waterstof in gebieden zoals Rotterdam en Zeeland.

Naast RWE kregen ook H2 Hollandia (Nieuw-Buinen), Hysolar (Nieuwegein), Groengas asset (Amsterdam), Groengas asset (Groningen), Van Kessel Olie (Oude Tonge) en VoltH2 (Delfzijl) een bijdrage uit de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) toegekend.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl