HomeArchiefSamenwerking Neptune en RWE in H2opZee
waterstof

Samenwerking Neptune en RWE in H2opZee

Neptune Energy en RWE ondertekenden een Joint Development Agreement voor ontwikkeling van het offshore groene waterstofproject H2opZee. Het offshore demonstratieproject bouwt 300 tot 500 megawatt elektrolysecapaciteit in de Noordzee voor waterstofproductie met behulp van offshore wind.

Neptune onderzoekt de haalbaarheid van offshore waterstofproductie in de zogenoemde PosHYdron-pilot. Deze installatie krijgt een vermogen van één megawatt en staat op het Q13a-A platform van Neptune. Deze kan dagelijks vierhonderd kilo groene waterstof produceren. Het voordeel van het Q13a-platform is dat deze al draait op groene stroom via een kabel die van het land komt. Het is dan redelijk eenvoudig om deze stroom te gebruiken om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Als de pilot naar behoren verloopt, zullen de partijen de offshore productie behoorlijk opschalen.

De waterstof zal vervolgens via een bestaande pijpleiding naar land worden vervoerd. De pijpleiding heeft een capaciteit van 10 tot 12 gigawatt en is dus nu al geschikt voor de verdere uitrol van groene waterstofproductie op gigawattschaal in de Noordzee. De initiatiefnemers willen in het tweede kwartaal van 2022 met de haalbaarheidsstudie beginnen.

Twee fasen

H2opZee bestaat uit twee fasen. In de eerste wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een laagdrempelig kennisplatform opgezet. Het doel is om te starten met de uitrol van waterstof op zee in Nederland. In de tweede fase zal het project worden uitgevoerd. Voor deze fase moet nog een aanbestedingsmethodiek worden vastgesteld.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl