HomeArchiefDe 10 best gelezen artikelen op Industrielinqs in 2023
ExxonMobil Antwerp Refinery

De 10 best gelezen artikelen op Industrielinqs in 2023

Welk nieuws domineerde in 2023 de Industrielinqs-pagina’s? Er was veel nieuws in 2023 over waterstof en elektrolyse, CO2-afvang en gebruik ervan als grondstof. Ook offshore windenergie passeerde vaak de revue. Net als chemische recycling van plastics, elektrificatie en de ongunstige omstandigheden waarmee de industrie in Europa te maken heeft.

Hieronder een overzicht van de 10 meest gelezen nieuwsberichten van 2023:

10. Waterstof op de Maasvlakte

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt op de Maasvlakte een terrein van 11 hectare met de bedoeling dat daar een grote groene waterstoffabriek gebouwd wordt.

Havenbedrijf reserveert terrein Maasvlakte voor waterstoffabriek

 

9. Elektrisch kraken

Sabic en Coolbrook hebben een overeenkomst gesloten om te onderzoeken of de technologie voor elektrisch kraken van het Finse bedrijf door de Saudische onderneming toe te passen is. Coolbrook heeft een grootschalige pilot-installatie op Chemelot in Geleen, waar het haar Rotor Dynamic Reactor (RDR) technologie gebruikt.

Sabic overweegt elektrische kraaktechnologie Coolbrook Chemelot

8. Elektrisch kraken (2)

Basf, Linde en Sabic werken aan de afronding van de bouw van de elektrische demonstratie-kraker in Ludwigshafen. Onlangs zijn de laatste transformatoren geïnstalleerd. De partijen begonnen ongeveer een jaar geleden met de bouw van de elektrisch verwarmde stoomkraker.

Elektrische kraker Basf, Linde en Sabic nadert voltooiing met plaatsen transformatoren

7. Conflict bij bouw stikstoffabriek

De bouw van de stikstoffabriek van Gasunie in Zuidbroek liep keer tot keer vertraging op. Een hooglopend conflict tussen hoofdaannemer Air Products en BallastNedam zorgde voor verdere vertraging. Uiteindelijk is de fabriek dit najaar gefaseerd in gebruik genomen.

Gasunie roept aannemers stikstofinstallatie Zuidbroek op tot nette afronding

6. Waterstof op de Maasvlakte (2)

Het op de Maasvlakte gevestigde Onyx Power wil een fabriek bouwen voor de productie van zogenaamde blauwe waterstof. De waterstoffabriek krijgt een capaciteit van 1200 MW en kan daarmee ongveer 300 kiloton waterstof produceren. Het is de bedoeling dat de installatie tegen 2028 in bedrijf wordt genomen.

Onyx wil waterstoffabriek op Maasvlakte

5. Elektrolyse en energieopslag

Bij de RWE Magnum centrale in Eemshaven is het eerste industriële Battolyser systeem geplaatst. Deze installatie werkt zowel als elektrolyser als als energie-opslagsysteem.

Eerste industriële Battolyser geplaatst bij RWE Eemshaven

4. Nieuwe fabriek

Producent van plantaardige oliën Bunge Loders Croklaan (BLC) gaat een nieuwe fabriek bouwen op industrieterrein HoogTij aan het Noordzeekanaal. Het Havenbedrijf Amsterdam heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met het bedrijf. Onlangs werd gestart met de bouw van de nieuwe fabriek.

Bunge Loders Croklaan bouwt nieuwe fabriek aan Noordzeekanaal

3. Personeelswisseling

Karen de Lathouder vertrekt  als CEO bij BP Nederland. Zij gaat naar Eneco waar zij de functie van  Chief Operating Officer Assets (COO-A) gaat vervullen. De Lathouder wordt bij BP Nederland opgevolgd door Corné Boot die sinds 2016 werkzaam is bij BP.

BP Nederland-baas Karen de Lathouder vertrekt naar Eneco

2. Alarmbellen

De ex-CEO van BASF Antwerpen John Dejaeger trekt aan de bel over de problemen waarmee de chemische sector te kampen heeft en de onbekwaamheid om deze aan te pakken.

Ex-CEO BASF Antwerpen: ‘Als we de alarmsignalen negeren, staat de chemische industrie op de helling’

1. Verkoop vanwege transitie

Vopak wil actiever worden in de gas -op en -overslag en industriële operaties en versneld investeren in nieuwe energiedragers.

Vopak verkoopt Rotterdamse chemieterminals

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl