HomeInfrastructuurSchotland overweegt nieuwe waterstofleiding naar Europa
Waterstofleiding Schotland- Europa

Schotland overweegt nieuwe waterstofleiding naar Europa

Schotland onderzoekt de mogelijkheden om een onderzeese waterstofpijpleiding naar het Europese vasteland aan te leggen. Het Net Zero Technology Centre (NZTC) schrijft in een rapport dat een nieuwe pijpleiding kan zorgen voor een versnelde ontwikkeling van het potentieel van waterstof in Schotland.

Schotland heeft een groot potentieel aan windenergie. Schotland wil deze maximaal gebruiken voor de productie van groene waterstof, om dit naar Europa te exporteren.

De pijpleiding moet vanuit Schotland aangesloten worden op de Europese waterstofinfrastructuur, na aanlanding in Noord-Duitsland. Een aansluiting zou ervoor zorgen dat Schotland rond 2035 kan voorzien in tot wel 10 procent van de Europese waterstofvraag. In het onderzoek keek NZTC naar de mogelijkheid om bestaande olie- en gasinfrastructuur te gebruiken. Het kwam echter tot de conclusie dat een nieuwe leiding naar Europa de beste route is om het Schotse groene waterstof naar het Europese vasteland te brengen.

Versnellen

Het NZTC becijferde dat de zogeheten Hydrogen Backbone Link meer dan 700 banen in Schotland kan opleveren. In het rapport roepen de onderzoekers op om publieke en private investeringen te versnellen, zowel in de ontwikkeling van de pijpleiding als in waterstof- en windenergie-innovaties. Ook vinden de onderzoekers dat er een nationale strategie moet komen voor energie-opslag. Ook moeten standaarden internationaal op elkaar worden afgestemd.

Het NZTC gaat nu bestuderen welke stappen het moet nemen om de constructie en opstart van de Hydrogen Backbone Link voort te zetten.

Beeld: NZTC

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl