HomeTransitieSDE-regeling 2023: 8 miljard euro subsidie voor duurzame projecten
Subsidie voor duurzame energie

SDE-regeling 2023: 8 miljard euro subsidie voor duurzame projecten

Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Dit jaar is er via deze regeling 8 miljard euro beschikbaar ter ondersteuning van duurzame (energie)projecten. Het is de bedoeling dat de subsidies leiden tot een CO2 besparing van zo’n 4 Mton in 2030.

Er is dit jaar 3 miljard euro meer beschikbaar dan het gebruikelijke budget. De overheid wil hiermee zoveel mogelijk duurzame projecten die in voorbereiding zijn, van start laten gaan. Een verschil met de eerdere SDE-regelingen is dat er dit jaar een apart budget voor specifieke categorieën beschikbaar is. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. De maximale subsidie wordt verhoogd naar 400 euro per ton bespaarde CO2.

Categorieën

De verschillende categorieën zijn: Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor alle drie de categorieën is €750 miljoen gereserveerd. Hierbij komen kosteneffectieve projecten eerder aan bod.

De SDE++ staat in 2023 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2022 ook in aanmerking kwamen. Waaronder zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Dit jaar voegt de overheid ook de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, toe voor bedrijven en organisaties. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en CCS vervalt. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verdwijnt uit de SDE-regeling, zodat de productie van zon- en windenergie mee kan groeien met de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit.

 

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl