HomeUtilitiesEnergieTenneT voorziet grote rol batterijen in toekomstig elektriciteitsnet
TenneT op zoek naar innovaties tegen netcongestie

TenneT voorziet grote rol batterijen in toekomstig elektriciteitsnet

TenneT voorziet een grote rol voor batterijen om het elektriciteitsnet in de toekomst stabiel te houden. In 2030 is er volgens de netbeheerder naar verwachting 9 GW aan batterijcapaciteit aangesloten op het hoogspanningsnet.

TenneT presenteert haar visie op de rol van batterijen in het toekomstige elektriciteitsnet in haar position paper ‘TenneT’s position on Battery Energy Storage Systems (BESS)’. Het document geeft marktpartijen en betrokken overheden inzicht in de toepassing van grote batterijen (>70 MW) op het hoogspanningsnet. BESS gaat een belangrijke rol spelen bij het handhaven van stabiliteit in het elektriciteitsnet, onder andere voor spanningshuishouding, dyamische stabiliteit, regel- en reservevermogen en redispatch.

Leveringszekerheid

Het rapport ‘Monitoring Leveringszekerheid 2022’ dat de netbeheerder in januari presenteerde, liet al zien dat de leveringszekerheid vanaf 2030 afneemt. ‘In een duurzaam systeem is opslag essentieel. Om in de toekomst dit systeem in balans te houden, vormen batterijen een belangrijke oplossing. Ze kunnen zeer goed omgaan met het dynamische karakter van hernieuwbare energie doordat ze heel snel kunnen reageren’, aldus Maarten Abbenhuis, COO van TenneT.

9 GW aan batterijen is voldoende om in 2030 een groot deel van de behoefte aan flexibiliteit te dekken. Om dergelijke vermogens aan batterijen aan te kunnen sluiten en effectief in te kunnen zetten is het cruciaal dat deze op de juiste locatie op het hoogspanningsnet van TenneT worden aangesloten.

Anticiperen

TenneT heeft een kaart gemaakt waarop het per provincie aangeeft hoeveel opslagcapaciteit er straks nodig is voor systeemstabiliteit in 2030. De netbeheerder voorziet de grootste opslagcapaciteit (>2000 MW) in de provincie Groningen. Ook in Flevoland en Noord-Brabant voorziet TenneT een grote behoefte aan batterijen met een geïnstalleerd vermogen tussen de 1000 en 2000 MW.

TenneT doet de komende maanden nader onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid. Het position paper is een eerste stap op weg naar grootschalige batterijcapaciteit in het elektriciteitsnet. TenneT roept gemeenten en provincies op om samen met marktpartijen te anticiperen om tijdig de processen voor ruimtelijke ordening en vergunningen te doorlopen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl