HomeTransitieElektrificatieThorizon krijgt subsidie Franse overheid voor gesmolten zout reactoren
Thorizon

Thorizon krijgt subsidie Franse overheid voor gesmolten zout reactoren

De Nederlandse start-up Thorizon is opgenomen in het nucleaire innovatieprogramma van de Franse overheid: France 2030. Het bedrijf kan rekenen op een subsidie van 10 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van kleine modulaire kerncentrales op basis van gesmolten zout. Daarnaast krijgt het toegang tot aanvullende expertise op het gebied van onder andere Europese wetgeving, business development, investeringen en industriële ontwikkeling.

Thorizon gebruikt in haar concept kernafval van reguliere nucleaire centrales als brandstof. Met één centrale van Thorizon kunnen volgens het bedrijf 250.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Thorizon is één van de tien start-ups die door de Franse overheid in het nucleaire innovatieprogramma zijn opgenomen.

Thorizon opende sinds kort een nieuwe vestiging in Lyon. Voor het bedrijf is Frankrijk een belangrijke markt. Het werkt daar onder andere samen met het Franse bedrijf Orano, dat gebruikte brandstofstaven van traditionele centrales verwerkt tot nieuwe brandstof die in de Thorizon-centrale gebruikt kan worden. Voor de ontwikkeling van de nieuwe modulaire centrale werkt Thorizon ook samen met CEA (het Franse TNO), twee onderzoeksinstituten in Lille, adviesbureau Oakridge, ingenieursbureau Tractebel, het Nederlandse NRGIPALLAS in Petten en Differ uit Eindhoven.

Gesmolten zout

De basis van de centrale wordt gevormd door gesmolten zout dat onder lage druk in de reactor circuleert. Hierdoor is de centrale duurzamer en goedkoper dan traditionele centrales, maar bovenal veiliger, stelt het bedrijf. Melt downs of het weglekken van radioactief materiaal is onmogelijk. Het bedrijf maakt gebruik van vervangbare cartridges in de reactorkern, waardoor materialen gebruikt kunnen worden die niet vijftig og honderd jaar bestand hoeven te zijn tegen de omstandigheden in de reactor.

Demonstrator

De subsidie is belangrijk voor Thorizon en volgens de start-up ook een signaal aan de Nederlandse overheid. De onderneming hoopt dat het toekomstige kabinet het Franse voorbeeld volgt en ook zal investeren in deze technologie. Thorizon is een spin-off van NRG en heeft kantoren in Amsterdam en Lyon. Het bedrijf heeft de ambitie om op korte termijn een niet nucleaire gesmolten zout demonstrator te bouwen. Ook wil het voor 2030 het gedetailleerde ontwerp voltooien voor een ‘first of kind’ reactor, de Thorizon One.

France 2030

Het investeringsplan France 2030 beoogt het duurzaam transformeren van de sleutelsectoren van de Franse economie (gezondheid, energie, auto-industrie, lucht- en ruimtevaart) door technologische innovatie. Frankrijk wil zich in deze sectoren positioneren als wereldleider. Via het France 2030 plan investeert het land 54 miljard euro in de genoemde sectoren. Vijftig procent van de uitgaven wordt besteed aan de decarbonisatie van de economie. De overige 50%  aan opkomende spelers,, die bijdragen aan innovatie zonder nadelige effecten op het milieu.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl