HomeTransitieVattenfall en BASF werken samen aan offshore windparken in Duitse Noordzee
BASF Vattenfall Nordlicht

Vattenfall en BASF werken samen aan offshore windparken in Duitse Noordzee

Vattenfall en BASF gaan samenwerken in de ontwikkeling van de offshore windparken Nordlicht 1 en 2. Vattenfall verkoopt 49 procent van de aandelen van het project aan BASF. De twee partijen hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend.

Vattenfall zal de opgewekte energie aan haar Duitse klanten leveren. BASF krijgt bijna de helft van de elektriciteit en levert deze aan haar verschillende productiesites in Europa, met name de site in Ludwigshafen.

Het Nordlicht wind park bevindt zich op 85 kilometer ten Noorden van het eiland Borkum in de Duitse Noordzee. Het bestaat uit twee aparte sites, Nordlicht 1 krijgt een capaciteit van 980 MW en Nordlicht 2 630 MW. Vattenfall is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van de twee sites. Het bedrijf verwacht dat de twee windparken gezamenlijk zo’n 6 TWh per jaar aan elektrische energie zullen produceren.

De twee bedrijven denken de transactie in de eerste helft van 2024 af te ronden. De definitieve investeringsbeslissing valt in 2025. De bouw van de windparken volgt in 2026 en zullen in 2028 operationeel zijn.

BASF neemt sinds 2021 deel in het windpark Hollandse Kust Zuid van Vattenfall. Dit windpark, met een capaciteit van 1,5 GW, werd onlangs in gebruik genomen. BASF ontvangt 49,5 procent van de opgewekte elektriciteit van dit windpark.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl