HomeTransitieVoltH2 ontvangt JTF-subsidie voor infrastructuur groene waterstoffabrieken
VoltH2

VoltH2 ontvangt JTF-subsidie voor infrastructuur groene waterstoffabrieken

 

VoltH2 ontvangt een subsidie uit het Just Transition Fund voor de bouw van twee van zijn fabrieken voor de productie van groene waterstof in Zeeland. Het innovatieve bedrijf ontvangt in totaal 20 miljoen euro uit het fonds.

VoltH2 ontvangt 20 miljoen euro voor de realisatie van de benodigde 150 KV-aansluitingen voor haar groene waterstoffabrieken in Terneuzen en Vlissingen. Beide fabrieken zullen vanaf 2026 ongeveer 2 kton groene waterstof per jaar produceren. VoltH2 berekent dat dit zorgt voor een vermeden CO2-uitstoot van 17 kton. In een tweede fase, vanaf 2028, breidt het bedrijf uit van 25 MW tot 125 MW. Dan produceert VoltH2 jaarlijks circa 10 kton groene waterstof en reduceert het 85 kton CO2.

De Zeeuwse industrie verbruikt jaarlijks bijna 600 kton waterstof. Het grootste deel hiervan wordt momenteel nog geproduceerd uit aardgas.

Elektriciteitsaansluiting

Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de productie van groene waterstof is een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit. Het Just Transition Fund verleent nu de nodige steun voor de realisatie van twee 150 kV-verbindingen met onderstations. In Vlissingen lopen de kosten op door het lange tracé richting het hoogspanningsstation. Daarnaast zijn boringen nodig om dijken, wegen, spoorwegen en andere kabels en leidingen te kruisen. In Terneuzen liggen de waterstoffabriek en het bestaande hoogspanningsstation aan verschillende kanten van het kanaal, daar moet de aansluiting het kanaal Gent-Terneuzen kruisen.

Het basisontwerp van de 150 kV-velden, het conceptontwerp van de kabelverbindingen en de 150- en 30 kV-onderstations zijn al in voorbereiding. De eerstvolgende stap is nu om de componenten in te kopen. Eind dit jaar starten VoltH2 met de werkzaamheden en eind 2025 willen we alles afronden. De verbindingen zullen begin 2026 beschikbaar zijn, zowel voor de werking van de waterstoffabrieken als voor de aansluiting van derden.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl