HomeArchiefWaterstofproject BP in Rotterdam heeft naam: H2.50

Waterstofproject BP in Rotterdam heeft naam: H2.50

BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de haalbaarheid van een waterelektrolyse-installatie. Ze denken daarbij aan een capaciteit van 250 megawatt. De installatie kan dan maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar produceren. En die is bestemd voor de raffinaderij van BP in Rotterdam. Het project heeft de naam H2.50 gekregen.

Op dit moment gebruikt de BP-raffinaderij waterstof gemaakt uit aardgas voor de ontzwaveling van producten. Groene waterstof maak echter je door elektrolyse van water met hernieuwbare elektriciteit van bijvoorbeeld windmolens op zee. Nouryon kan de installatie bouwen en exploiteren. Havenbedrijf Rotterdam kan de lokale infrastructuur faciliteren.

Het gaat daarbij in eerste instantie om de locatie van de electrolyser. De installatie komt een een plaats waar de stroom aan land komt, op het BP-terrein of eventueel op een andere locatie. Deze keuze bepaalt wat uiteindelijk zal worden getransporteerd: groene stroom of waterstof. De partners willen in 2022 een definitieve investeringsbeslissing over het project nemen.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl