HomeFoodCacaoproducent Olam Food Ingredients gaat ammoniakuitstoot versneld reduceren
OFI

Cacaoproducent Olam Food Ingredients gaat ammoniakuitstoot versneld reduceren

Milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB), cacaoproducent Olam Food Ingredients (ofi – voormalig Olam) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) hebben afspraken gemaakt waardoor ofi Koog aan de Zaan versneld zal voldoen aan de toekomstige emissienorm voor ammoniak. Hierdoor zal ofi in de nabije toekomst ook geen nationale piekbelaster van stikstof meer zijn.

In de overeenkomst is een saneringspad vastgelegd van de maximaal toegestane emissie van ammoniak bij ofi. Ofi had zich al gecommitteerd aan het terugdringen van de ammoniakemissies. Nu is vastgelegd dat ofi uiterlijk 1 oktober 2024 voldoet aan de toekomstige landelijke emissienorm voor ammoniak van 5 mg/Nm3 in plaats van 30 mg/ Nm3. Het bedrijf zal dus de norm dus eerder halen ten opzichte van de gestelde limiet van januari 2028. Dit geldt voor vier van de vijf meetpunten. Het vijfde meetpunt voldoet per 1 januari 2028 aan de toekomstige emissienorm.

De OD NZKG legt het saneringspad en het meetregime deze zomer via een zogeheten maatwerkbesluit vast. De afspraken met ofi worden hiermee ook juridisch bindend.

Geen nationale piekbelaster meer

Door het verlagen van de emissies van ammoniak, gaat ook de jaarvracht ammoniak fors omlaag. Deze daalt van ruim 260 ton ammoniak in 2020 naar circa 12 ton per oktober 2024 en ruim 4 ton per 1 januari 2028. Hiermee verdwijnt ofi uit de top 100 van ammoniakuitstoters. De partijen benadrukken dat het hier om een maximaal toegestane emissie van ammoniak gaat. De werkelijke emissies zijn in de praktijk nagenoeg altijd lager dan wat maximaal is toegestaan, waarmee de milieuwinst feitelijk nog groter is. Hiermee is ofi  in de nabije toekomst ook geen nationale piekbelaster van stikstof meer.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl