HomeInfrastructuurOnderzoek naar ammoniak pijpleidingennetwerk van North Sea Port naar achterland
North Sea Port

Onderzoek naar ammoniak pijpleidingennetwerk van North Sea Port naar achterland

North Sea Port, Smart Delta Resources, de Provincie Zeeland en marktpartijen starten gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek naar  een ammoniak-netwerk vanuit het Zeeuwse deel van het havengebied naar  het achterland in Duitsland, Nederland en België. De studie omvat een marktverkenning, veiligheidskaders, ruimtelijke impact en tracéverkenningen.

Het initiatief komt voort uit de toenemende betrokkenheid van bedrijven binnen North Sea Port bij de productie, overslag, opslag, of doorvoer van ammoniak.

Een deel van de geïmporteerde ammoniak zal lokaal terig worden gebracht (gekraakt) naar waterstof. Een ander deel van de ammoniak zal via pijpleidingnetwerken naar het achterland worden getransporteerd. Hier spelen ook binnenvaart en spoor potentieel een rol. Gelet op de mogelijke impact op veiligheid en de relatief beperkte capaciteit van deze achterlandverbindingen, wordt de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk onderzocht.

Het doel is om het onderzoek voor de zomer van 2024 gereed te hebben. Diverse onderzoekspartijen zijn uitgenodigd om deel te nemen. 

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl