HomeUtilitiesEnergieCompensatieregeling energiekosten voor MKB
Industriele bakkerij

Compensatieregeling energiekosten voor MKB

Per 1 november kunnen energie-intensieve MKB-ondernemingen aanspraak maken op een vergoeding via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Het midden- en kleinbedrijf waarbij de energiekosten minimaal 12,5% van de omzet bedragen kunnen maximaal 160.000 euro compensatie krijgen. Dit is een compensatie van 50 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelden drempelprijs. De maatregel geldt van november 2022 tot en met december 2023. De verwachte kosten van de TEK kunnen oplopen tot circa 3,1 miljard euro.

Openstelling vande TEK kan echter duren tot het tweede kwartaal van 2023, vanwege Europese staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie, kan openstelling van de TEK duren tot het tweede kwartaal van 2023. Om de energie-intensieve MKB’s tegemoet te komen heeft het kabinet besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten.

12,5 procent

Het kabinet verwacht dat enkele tienduizenden bedrijven gebruik kunnen maken van de TEK. De overheid denkt hierbij bijvoorbeeld aan bakkers, productielocaties en landbouwbedrijven (hiervoor geldt een lager maximumbedrag, vanwege Europese regelgeving). Bedrijven die in aanmerking komen voor de TEK hebben  maximaal 250 medewerkers en staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 12,5% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit. RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK.

Niet toereikend

MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen dat het voorstel voor de TEK niet toereikend is om ondernemers voldoende te helpen. De ondernemingsorganisaties gaan de regeling toetsen bij de betreffende sectoren en bedrijven en aan het binnenkort verruimde Europese crisiskader.

Wel stellen de organisaties het op prijs dat er snel een voorstel voor een regeling gekomen is. De drempel van 12,5% energiekosten als percentage van omzet lijkt veel bedrijven echter uit te sluiten, aldus MKB Nederland en VNO-NCW. De maximumvergoeding van 160.000 euro schiet voor het energie-intensieve middenbedrijf flink tekort en ligt veel lager dan elders in Europa. In het binnenkort verruimde Europese crisiskader ligt de maximum vergoeding op 750.000 euro respectievelijk 2 miljoen euro per bedrijf.

Of de regeling in zijn huidige opzet  de energie-intensieve bedrijven voldoende bereikt om het hoofd boven water te houden, moet de komende tijd blijken uit gesprekken die MKB-Nederland en VNO-NCW voeren met de betrokken sectoren. Ook vrezen de ondernemingsorganisaties dat de Nederlandse compensatie uit de pas loopt met andere landen.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl