HomeUtilitiesEnergieVattenfall staakt plannen biomassacentrale Diemen
Vattenfall gaat E-boiler bouwen in Diemen

Vattenfall staakt plannen biomassacentrale Diemen

Vattenfall heeft de plannen voor de biomassacentrale in Diemen in de ijskast gezet. Het bedrijf gaat nu in gesprek met de betrokken gemeenten, de provincie Noord-Holland en demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie om de mogelijke alternatieven te onderzoeken.

De Raad van State trok eind augustus de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale in, omdat de gebruikte houtpellets als afvalstof moesten worden beschouwd. Vattenfall had daarom een milieueffectrapportage moeten overleggen voor de vergunning verleend kon worden. Het bedrijf redeneert nu dat het alsnog opstellen van een MER zoveel tijd kost dat het wellicht loont om andere warmtebronnen verder te ontwikkelen. Hierbij denkt Vattenfall onder andere aan geothermie, restwarmte uit waterstofproductie en datacenters, aquathermie en het ombouwen van gascentrales zodat deze geschikt zijn voor het gebruik van waterstof.

Vattenfall gaat nu in overleg met de gemeente Amsterdam, Diemen en Almere, de provincie Noord-Holland en de Nederlandse overheid om te kijken welke plannen ze versneld en verder kan opschalen. Het bedrijf benadrukt dat het daarvoor wel voldoende steun vanuit de overheden nodig heeft. ‘grote investeringsbeslissingen voor meerjarige projecten kunnen alleen worden genomen als daar eenduidig beleid en structureel draagvlak voor is én als partijen samenwerken.’ Vattenfall stelt bovendien dat de alternatieve stadswarmtebronnen duurder zijn dan de biowarmtecentrale.

Foto: Vattenfall

Raad van State trekt omgevingsvergunning biomassacentrale Vattenfall in

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl