HomeUtilitiesEnergieRaad van State trekt omgevingsvergunning biomassacentrale Vattenfall in
Vattenfall gaat E-boiler bouwen in Diemen

Raad van State trekt omgevingsvergunning biomassacentrale Vattenfall in

De Raad van State heeft beslist dat de Provincie Noord-Holland alsnog uitgebreid onderzoek moet laten doen naar de milieugevolgen van de biomassacentrale die Vattenfall in Diemen wil bouwen. Vattenfall kreeg in 2019 een omgevingsvergunning van de provincie, maar zonder dat een MER was opgesteld. Dat had wel gemoeten en daarom is de vergunning nu vernietigd.

Vattenfall vroeg een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een biomassacentrale op het terrein in Diemen waar het bedrijf al twee gascentrales en een hulpwarmtecentrale exploiteert. Jaarlijks wil het bedrijf daar 212 kton houtpellets verbranden. De vrijkomende warmte dient voor verwarming van huishoudens in Amsterdam, Diemen en Almere. De Provincie kende deze vergunning in 2019 toe. Twee jaar geleden oordeelde de rechter dat de vergunning terecht was vergeven. De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) ging in hoger beroep tegen deze uitspraak, met als resultaat de vernietiging van de vergunning.

Afval of niet?

De Raad van State oordeelt dat een milieueffectrapport noodzakelijk was. Een MER is nodig als in de centrale meer dan 100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen per dag worden verbrand. Volgens de provincie zijn de houtpellets die Vattenfall wil verbranden geen afvalstof. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de houtpellets in dit geval wél als afvalstof moeten worden beschouwd. Daarmee moet de centrale als een afvalverbrandingsinstallatie worden aangemerkt en had de provincie de vergunning niet mogen verlenen zonder een milieueffectrapport.

Vattenfall gaf te weinig concrete informatie over de herkomst van de houtresten en over de intentie van degene die deze houtresten levert aan de producent van de pellets. Hierdoor kon de provincie niet uitsluiten dat de houtresten als afvalstof konden worden aangemerkt. De provincie Noord-Holland moet nu een nieuwe beslissing nemen over de vergunningaanvraag van Vattenfall. Wil ze deze verlenen, dan zal Vattenfall een MER moeten opstellen.

MOB heeft overigens ook hoger beroep aangetekend tegen twee natuurvergunningen die voor dit project verleend zijn. Daarover volgt later een uitspraak.

Vertraging of afstel

De plannen van Vattenfall lopen zo in ieder geval maanden vertraging op. De vraag is of het bedrijf de plannen daadwerkelijk zal doorzetten. Er is minder maatschappelijk draagvlak voor biomassa als energiebron. Daarnaast heeft Vattenfall een subsidie toegekend gekregen voor de bouw van de centrale. Maar door de vertraging die het project nu oploopt, kan deze in het geding komen. Als het project niet op tijd wordt opgeleverd, vervalt de subsidie. Vattenfall beraadt zich op de volgende stappen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl