HomeWaterstofDerde editie onderzoeksprogramma HyDelta van start
waterstof

Derde editie onderzoeksprogramma HyDelta van start

Deze maand gaat de derde editie van het publiek-private onderzoeksprogramma HyDelta van start. Het onderzoek gaat in op de economische en technische inpassing van waterstofgas in het nationale aardgastransport- en distributiesysteem. HyDelta 3 heeft een looptijd van 1 jaar.

Op initiatief van Gasunie en Netbeheer Nederland werd in 2020 het HyDelta-consortium gevormd. Dit bestaat naast Gasunie en Netbeheer Nederland uit TKI Nieuw Gas, DNV, Kiwa, TNO en New Energy Coalition. Het onderzoeksprogramma richt zich op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor het transport en gebruik van waterstof. Het gaat hierbij om direct toepasbaar onderzoek. In januari 2021 ging de eerste fase van het onderzoeksprogramma, HyDelta 1 van start, gevolgd door HyDelta 2.

Tijdens het afgeronde werk in HyDelta 1 en 2  ontstonden op vijf thema’s nieuwe vraagstukken die beantwoord moeten worden om de juiste keuzes te kunnen maken bij investeringen in infrastructuur en om veilig te kunnen werken met waterstof:

  1. Asset management – over de gaskwaliteit van waterstof en het hergebruik van offshore infrastructuur
  2. Economie en maatschappij – over de uitrol van (tijdelijk) zelfvoorzienende waterstofregio’s, om bijvoorbeeld netcongestie te verlichten en hoe opbrengsten en risico’s gedeeld kunnen worden
  3. Emissies – over de broeikaseffecten van waterstof en de rol van ammoniak
  4. Randvoorwaarden – over de standaardisatie van eenheden, digitalisatie, de maakindustrie voor waterstofinfrastructuur en ruimtelijke indeling
  5. Technologie en veiligheid – over aanbevelingen voor het veilig omgaan met waterstof in het energienetwerk

In Nederland en daarbuiten zijn initiatieven genomen om een waterstofmarkt op te starten. De ontwikkeling hiervan bevindt zich nog in de beginfase. Zo staan nog talloze vragen open, variërend van technische vragen rond de productie en de inpasbaarheid van waterstof in het transport- en opslagsysteem, tot vragen rond de economische en juridische aspecten ervan.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl