HomeTransitieCCUSEerste boring Porthos onder zeewering Maasvlakte
Porthos van start

Eerste boring Porthos onder zeewering Maasvlakte

Met de eerste boring onder de zeewering op de Maasvlakte, is de fysieke aanleg van het CO2-transport en -opslagproject van start gegaan. De afgelopen maanden vonden voorbereidende werkzaamheden plaats.

Het project voorziet in transport van afgevangen CO2 in de Rotterdamse haven via een compressorstation naar een platform op ongeveer twintig kilometer uit de kust. Vanaf het platform wordt het CO2 permanent opgeslagen in lege gasvelden op drie tot vier kilometer onder de Noordzeebodem. Het afgevangen CO2 komt vanuit het havengebied aan bij het compressorstation op de Maasvlakte. Vanaf daar zal een leiding naar het platform op zee lopen. Nu is de boorgang geboord die onder de zeewering op de Maasvlakte door loopt.

Mantelbuis

De boor die dit werk uitvoert heeft een diameter van ruim 300 millimeter. De boorgang loopt onder de zeewering door tot vlak onder de zeebodem. De mantelbuis waardoor de CO2-leiding zal lopen heeft een diameter van 800 mm. De boorgang zal daarom nog worden verruimd. De mantelbuis heeft een totale lengte van 600 meter en bestaat uit 34 aan elkaar gelaste buizen. De mantelbuis zal vanaf landzijde door het boorgat worden geduwd. Volgend jaar zal het consortium de CO2-leiding zelf door de mantelbuis leiden.

De komende tijd werkt Porthos ook op andere plekken in de Rotterdamse haven. Hierbij kruist de infrastructuur meerdere waterwegen, spoorlijnen en wegen in het havengebied. Het project zal in 2026 afgerond zijn. Porthos is een joint venture van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Porthos gaat ongeveer 2,5 Mton CO2 per jaar opslaan gedurende 15 jaar, tot een totaal van ca. 37 Mton. Het compressorstation en het transportsysteem op land biedt ruimte voor toekomstige CO2-opslag-projecten.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl