HomeProjectenEssent en Solinoor bouwen lokale waterstoffabriek in IJzendoorn

Essent en Solinoor bouwen lokale waterstoffabriek in IJzendoorn

Essent en Solinoor bouwen samen een waterstoffabriek in IJzendoorn. Het gaat om een elektrolyse-installatie van 4 MW die duurzaam opgewekte elektriciteit omzet in waterstof en restwarmte. De start van de bouw staat gepland voor eind 2023.

De waterstoffabriek werkt voor 25 procent op lokaal geproduceerde zonne-energie. De andere 75 procent komt van zon- en windenergie uit Nederland, aangeleverd via het elektriciteitsnet. In het zandwinningsgebied van IJzendoorn komen drijvende zonnepanelen. Die gaan 10,5 MWp aan zonne-energie leveren. Een elektrolyse-installatie van 4 MW zet de zonne-energie om in waterstof en restwarmte. Om optimaal van de lokale zonne-energie gebruik te maken, en alleen te draaien op momenten dat er werkelijke zonnestroom wordt opgewekt, komt er een batterij die tijdelijk de elektriciteit opslaat.

‘Dit is het eerste project in Nederland waarbij we een drijvend zonnepark, batterijen en een elektrolyser inzetten voor duurzame productie van waterstof’, stelt Stephan Segbers, COO van Essent. ‘Ook lossen we hiermee tegelijkertijd netcongestie op.’ Het project gaat nu het vergunningstraject en de subsidiefase in. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van de waterstoffabriek eind 2023.

Lokale afnemers

Essent en Solinoor werken ook samen aan oplossingen om de geproduceerde waterstof te leveren aan lokale afnemers. Dit kan bijvoorbeeld via wegtransport of een directe pijpleiding. De waterstoffabriek levert straks duurzame energie aan verschillende sectoren in de regio. Denk aan de haven met bijvoorbeeld een waterstof-tankstation voor schepen en de regionale industrie zoals steenfabrieken. Daarnaast zijn er grote distributiecentra bij Tiel die er gebruik van kunnen maken voor het verduurzamen van hun transport.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl