HomeChemieEuropese plastic fabrikanten investeren 235 miljard euro in plastic transitie

Europese plastic fabrikanten investeren 235 miljard euro in plastic transitie

Europese plastic producenten zijn een ‘plastic transitie’ routekaart overeengekomen die moet leiden tot  circulair en klimaatneutraal plastic in Europa in 2050. Om de doelstellingen te halen investeren de Europese plasticproducenten de komende jaren 235 miljard euro in nieuwe productiemethodes om deze transitie mogelijk te maken.

De routekaart bevat maatregelen en acties om de transitie naar circulair plastic te versnellen, voor emissiereductie in de levensduur naar netto-nul en voor duurzamer gebruik van plastic. Zo moeten nieuwe plastics in 2050 voor 65% uit gerecycled plastic bestaan en volledig emissieloos worden gemaakt.

De overeenkomst tussen de Europese plasticproducenten moet in 2030 al leiden tot 28% CO2-reductie. Een kwart van de plastics die in Europa wordt verkocht, moet dan al circulair zijn. Nu is nog maar 9% van het geproduceerde plastic circulair.

De afspraak heeft ook een behoorlijke impact voor de Nederlandse industrie. Nederland is met aan aandeel van 10% een van de grootste plasticproducenten van Europa. Van de dertig krakers in Europa, staan er vijf in Nederland.

De routekaart is inzet van een bredere plastic-dialoog die de koepelorganisatie Plastics Europe wil voeren. Voor het slagen van hun missie kijken ze ook naar Brussel en regionale overheden voor subsidies of kredietgaranties om de concurrentiekracht van de industrie te waarborgen en te voorkomen dat industriële activiteiten en investeringen naar regio’s buiten Europa verdwijnen.

Delen:

monique@industrielinqs.nl