HomeInfrastructuurOpslagExtra informatiebijeenkomst ammoniakterminals Zeeland
Evolution terminals Plannen

Extra informatiebijeenkomst ammoniakterminals Zeeland

De Provincie Zeeland, Evolution Terminals en Vesta Terminals organiseren een extra informatiebijeenkomst over de plannen van de twee bedrijven om bulkterminals voor onder andere ammoniak in het Sloegebied.

De Provincie geeft aan dat zij het belangrijk acht om inwoners en omliggende bedrijven over de nieuwe plannen te informeren. Daarom volgt 19 februari een tweede informatiebijeenkomst. Geïnteresseerden dienen zich voor 15 februari aan te melden.

Tijdens de bijeenkomst geven de twee bedrijven een toelichting op hun plannen. Ook geven DCMR en een medewerker van de veiligheidsregio een toelichting.

Evolution Terminals en Vesta Terminals hebben plannen voor de bulkopslag van onder meer ammoniak in het Sloegebied van Vlissingen. Evolution Terminals diende recentelijk het MER in. Het MER van Evolution Terminal ligt samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de aanvraag omgevingsvergunning tot en met 22 februari ter inzage bij de Provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen, de gemeente Borsele en de DCMR Milieudienst Rijnmond. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de website van de Provincie Zeeland en op overheid.nl.

Evolution Terminals dient MER in voor ammoniakterminal en kraker Vlissingen

Delen: