HomeArchiefGemeente Amsterdam verkoopt aandelen Afval Energie Bedrijf
AEB

Gemeente Amsterdam verkoopt aandelen Afval Energie Bedrijf

De gemeente Amsterdam verkoopt haar aandelen in Afval Energie Bedrijf (AEB). Volgens het college bereid ze zich voor op een competitief verkoopproces waar in het voorjaar een definitieve besluit over wordt genomen.

Sinds november zijn alle verbrandingslijnen van AEB weer operationeel. De gemeente heeft AEB  liquiditeitssteun gegeven tot maximaal tachtig miljoen euro. Tot nu toe is daarvan 35 miljoen euro aan AEB verstrekt. De komende maanden bereidt het college het verkoopproces verder voor. Er wordt een boekenonderzoek gedaan en informatie samengesteld voor potentiële kopers.

Uitgangspunten voor verkoop

Het college heeft de uitgangspunten voor de verkoop vastgesteld. De prijs is het belangrijkste verkoopcriterium. De partijen moeten verder voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Er wordt een screening gedaan op integriteit en de partijen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende financiële draagkracht hebben. Ook moeten ze honderd procent van de aandelen overnemen, transactiezekerheid bieden en de aansprakelijkheidsrisico’s voor de gemeente beperken.

De gemeente eist verder dat de overnamekandidaat van plan is om langere tijd aandeelhouder te blijven. Ook moet de gedroomde kandidaat publieke belangen zekerstellen zoals warmtelevering en de verwerking van gemeentelijke afvalstromen. Andere eisen zijn zorgen voor behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, waarborgen van de continuïteit van AEB en het streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

Afvalverwerkingscontract

Het afvalverwerkingscontract van de gemeente met AEB loopt eind 2022 af. Het college kiest ervoor geen nieuw afvalverwerkingscontract aan AEB mee te geven bij de verkoop. Dat zou het verkoopproces ingewikkelder maken, omdat er dan een gecombineerd aanbestedingsproces en verkoopproces ontstaat. Amsterdam kiest voor de periode na 2022 een afvalverwerker met de beste aanbieding op basis van prijs, duurzaamheid en circulariteit.

Publieke taken naar gemeente

Een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking gaan naar de gemeente. Zo zal de gemeente de afvalpunten beheren en exploiteren. Hierdoor komen zo’n 55 medewerkers in dienst bij de gemeente. En Amsterdam krijgt de regie op het vermarkten van de gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals papier, glas en textiel.

Besluitvorming

In februari wordt het principebesluit aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Naar verwachting wordt in april/mei het go-besluit van het college voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit besluit wordt de definitieve uitwerking van het verkoopproces van AEB, inclusief de verkoopcriteria, kaders en voorwaarden, voorgelegd. Als hier positief over wordt besloten, kan het college verder met het verkoopproces. Het verkoopproces duurt waarschijnlijk tot eind 2020.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl