HomeInfrastructuurOpslagHyStock biedt procescapaciteit waterstofcaverne Zuidwending aan
Hystock Zuidwende

HyStock biedt procescapaciteit waterstofcaverne Zuidwending aan

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen tot en met 14 juli via een ‘Open Season’ procescapaciteit reserveren in waterstofcaverne A5 van Hystock. Dit is de eerste van de vier cavernes die HyStock in Zuidwending ontwikkelt voor de grootschalige opslag van waterstof.

De te reserveren capaciteit bestaat uit een bundel met drie onderdelen: een vaste samenstelling van injectie-, uitzend- en opslagcapciteit. In de waterstofcaverne A5 kan 216 GWh waterstof worden opgeslagen. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de jaarlijkse productie van 11 offshore windmolens.Door marktpartijen nu te vragen capaciteit te reserveren, kan HyStock zekerheid bieden voor hun beschikbare capaciteit. Bovendien heeft HyStock het commitment nodig om investeringsbeslissingen te kunnen nemen die aansluiten bij de vraag uit de markt.Bij de reservering vraagt HyStock een financiële garantstelling van de marktpartijen, met de intentie tot een bindend contract.

Zoutcavernes

HyStock, een dochterondeneming van Gasunie, werkt in Zuidwending (nabij Veendam) aan de ontwikkeling van een aantal zoutcavernes voor grootschalige waterstofopslag. Naar verwachting zal de eerste caverne in 2028 in gebruik genomen worden. De andere drie cavernes zullen na 2030 worden gerealiseerd.  Waterstofcaverne A5 is onlangs technisch geschikt verklaard voor gasopslag. Ook is HyStock gestart met de vergunningsaanvraag. Zodra alle vergunningen zijn verkregen, kan de constructie van de boven- en ondergrondse installatie en de aanleg van de circa twee kilometer lange aansluitleiding naar het landelijke waterstofnetwerk starten.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl