HomeArchiefIEA onderscheidt kansrijke regio’s voor waterstofproductie

IEA onderscheidt kansrijke regio’s voor waterstofproductie

In het rapport The Future of Hydrogen ziet het IEA wereldwijd een grote toekomst voor groen waterstof als energiedrager. Een interessante illustratie in het rapport toont een wereldkaart met de regionale kansen. 

Kansrijke gebieden voor de productie van groen waterstof zijn Patagonië, Nieuw-Zeeland, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Mongolië. Maar ook het grootste deel van Australië en delen van China en de Verenigde Staten.

Met dalende kosten voor zonne- en windenergie, kan het bouwen van elektrolysers op locaties met uitstekende hernieuwbare hulpbronnen een goedkope optie voor waterstof worden. Zelfs als de kosten voor omzetting en distributie meegenomen zijn, stelt het IEA. Het is heel goed denkbaar dat waterstof in de toekomst vloeibaar over grote afstanden wordt getransporteerd. In het figuur zijn de blauwe gebieden het duurst en de rode het goedkoopst.

Internationale markt

In Chili kunnen de kosten door combinatie van wind en zon op termijn zelfs onder de 1,6 dollar per kilogram uitkomen. Dat terwijl grote delen van de wereld op het driedubbele uitkomen. Omdat er grote verschillen zijn, is de kans groot dat er een internationale markt voor waterstof zal ontstaan. Nederland en Vlaanderen komen rond de drie dollar per kilogram uit.

Japan

Op dat vlak zijn de plannen in Azie en Oceanie momenteel al vergevorderd. De  Renewable Energy Hub in West-Australië bijvoorbeeld. Dat heeft als doel om 7,5 gigawatt aan windproductie en 3,5 gigawatt aan zonne-energie te bouwen. Daarvan is straks ongeveer 8 gigawatt bestemd voor waterstofproductie voor huishoudelijk gebruik en voor export naar onder andere Japan.

Hybride installatie

Verschillende andere projecten voor de productie van waterstof uit speciale hernieuwbare bronnen in verschillende delen van de wereld zijn in voorbereiding of zijn aangekondigd. In gebieden waar beide middelen uitstekend zijn, kan het combineren van zon-PV en onshore-wind in een hybride installatie de kosten verder verlagen.

Delen:
Author